Sokkelåret 2003 - 18. konsesjonsrunde utlysning

09.09.2004 Uutforskede områder på norsk kontinentalsokkel har fremdeles et stort ressurspotensial, og det er store muligheter for nye, betydelige funn. 18. konsesjonsrunde skal bidra til å sikre enn langsiktig utviklingsbane for petroleumsvirksomheten, samt til å revitalisere leteaktiviteten på sokkelen.

Med 18. konsesjonsrunde utlyses 95 blokker eller deler av blokker, hvilket kartrepresenterer et svært betydelig areal sammenliknet med senere års nummererte tildelingsrunder. Det utlyses blokker i både Nordsjøen og Norskehavet med varierende typer utfordringer.

Søknadsfrist er satt til 15. mars 2004 med tildeling i løpet av andre kvartal 2004.

Aktuell lenke: Pressemelding 131/03 fra OED 15.12.2003

Veiledning til søknad for 18. konsesjonsrunde (MS Word 0,02 MB)
Blokk koordinator (MS Word 0,08 MB)
Kart utlyste blokker - Nordsjøen(Adobe Acrobat 0,9 MB)
Kart utlyste blokker - Norskehavet(Adobe Acrobat 0,9 MB)
Brosjyre(Adobe Acrobat 0,8 MB)
Skjema 1: omsøkte blokker (MS Excel 0,02 MB)
Skjema 2: blokkbeskrivelse (MS Excel 0,05 MB)
Skjema 3: prospektinfo (MS Excel 0,04 MB) 
Skjema 4-5:tekniske og økonomiske nøkkeltall (MS Excel 0,2 MB)

[Skjemaene 1-5 oppdatert per 5..2004]
Kontaktperson OD:Hans Ivar Sjulstad, telefon: 51876189

Oppdatert: 11.12.2009

Siste nyheter

Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av olje- og gassfunnet 16/1-29 S (Lille Prinsen) og lite oljefunn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen – 16/1-34 S og A
16.09.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 167, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-34 S og avgrensningsbrønn 16/1-34 A på olje- og gassfunnet 16/1-29 S (Lille Prinsen).
Fortsatt stor interesse for leting i modne områder i TFO 2021
15.09.2021 Myndighetene har mottatt søknader fra 31 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.
Boreløyve for brønn 6306/3-1 S i utvinningsløyve 937
13.09.2021 Oljedirektoratet har gitt INEOS E&P Norge AS boreløyve for brønn 6306/3-1 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
10.09.2021 Olje- og energidepartementet (OED) har 10. september 2021 lyst ut to områder for lagring av CO2.
Podcast: Lønnsom leting
09.09.2021 Er leting etter olje og gass på norsk sokkel lønnsom? I denne podcasten skal vi svare på dette.