Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2003 - Funn på norsk sokkel

13.01.2004 I løpet av 2003 ble det gjort 11 nye funn på norsk sokkel, sju i Nordsjøen og fire i Norskehavet.

De fleste nye funnene i Nordsjøen er gjort i området rundt Heimdal og Balder. Vest for Heimdalfeltet har Marathon gjort to nye funn. Brønn 25/4-7 har påvist olje mens brønn 24/6-4 har påvist både olje og gass. Begge funnene er gjort i bergarter av tertiær alder og er planlagt bygd ut i nær framtid.  Like nord  for Heimdalfeltet har Norsk Hydro påvist olje i brønn 25/4-9 S, også i bergarter av tertiær alder. Det  foreligger  planer om en utbygging av dette funnet.

Nord for Balderfeltet, i nærheten av  Ringhorne-strukturen, har Esso gjort to nye oljefunn. Brønn 25/8-C-20 har påvist olje i tertiære bergarter, mens brønn 25/8-14 S har påvist olje i  bergarter av jura alder. Det første funnet vil bli faset raskt inn mot Ringhorne, som inngår som en del av  Balder-utbyggingen. Sør for Balderfeltet, i brønn 16/1-6 S, har Statoil gjort et lite gassfunn i bergarter av tertiær alder. I tillegg ble det i denne brønnen påvist olje i et grunnere nivå som er lite utforsket.

Vest for Gullfaksfeltet, i brønn 34/10-45 B, har Statoil påvist olje. Funnet representerer tilleggsresurser til Gullfaks og vil straks bli satt i produksjon.

Lenger sør i Nordsjøen er det boret tre positive avgrensningsbrønner.  Pertra har boret avgrensningsbrønn 15/12-13 på Varg sør funnet for å avgrense dette funnet og har i tillegg påvist tilleggsressurser til Vargfeltet i avgrensingsbrønn 15/12-14. Vest for Ekofiskfeltet har ConocoPhillips i brønn 1/9-7 avgrenset et tidligere funn (Tommeliten Alpha) i krittbergarter. Brønnen har gitt ny og viktig informasjon om dette funnet som ble påvist så tidlig som i 1977 i brønn 1/9-1.

I dypvannsområdet i Norskehavet er det gjort to nye funn. Esso har påvist gass i brønn 6706//6-1 i bergarter av tertiær alder på  Naglfardomen i et lite utforsket område . Resultatet av boringen viser at det fortsatt er en rekke uavklarte problemstillinger når det gjelder  forståelsen av den geologiske utviklingen i denne delen av norsk sokkel og hvor videre utforskning vil være viktig med tanke på å avklare petroleumspotensialet.

Nord for Omen Lange-funnet, på Griphøgda, har Statoil påvist olje i brønn 6405/7-1. Det er fortsatt knyttet usikkerheter til hvor stort dette funnet er på grunn av reservoarkvaliteten.

I tillegg er det i Norskehavet gjort to andre nye funn. På Sklinnahøgda like vest for Kristinfeltet har Norsk Agip påvist gass/kondensat i brønn 6406/2-2. Funnet er gjort i bergarter av kritt alder og vurderes som interessant, men det vil være behov for flere brønner for endelig å bekrefte funnets størrelse. Nordøst for Nornefeltet, på Dønnaterassen, har Statoil i brønn  6608/10-9  påvist et lite oljefunn i jurabergarter.

Nye funn 2003, utvinnbare ressurser:

Brønn

Operatør

Olje [mill Sm3]

Gass [mrd Sm3]

Kondensat [mill Sm3]

16/1-6 S

STATOIL

 

1<

 

24/6-4

MARATHON

2  - 8

1 - 2

 

25/4-7

MARATHON

6 - 17

 

 

25/4-9 S

HYDRO

5  - 7

 

 

25/8-14 S

ESSO

2 - 10

 

 

25/8-C-20

ESSO

5 -  7

 

 

34/10-45 B

STATOIL

 

 

1

6405/7-1

STATOIL

1 - 30

 

 

6406/1-2

AGIP

 

14 - 16

6 - 8

6608/10-9

STATOIL

1<

 

 

6706/6-1

ESSO

 

20 - 50

 

 

 

22 - 80

36 - 69

7 - 9


Oppdatert: 04.09.2009