Sokkelåret 2003 - Høyt investeringsnivå

13.01.2003 Det investeres fortsatt tungt på norsk sokkel. Med leteutgiftene holdt utenfor, ser investeringene i 2003 ut til å ende på 62 milliarder kroner. Mye tyder på at investeringsnivået kommer til å stige også i årene som kommer.

I løpet av 2003 mottok myndighetene sju søknader om Plan for utbygging og drift (PUD) og PUD-fritak. I tillegg ble det innlevert to Plan for anlegg og drift (PAD). De mest omfattende søknadene omhandlet utbyggingen av 6305/5-1 Ormen Lange (inkludert PAD for Langeled) og endret PUD for Ekofisk (Ekofisk Vekst). Det er forventet at antall søknader vil stige i år.

Investeringer for 2003 er anslått til ca 62 milliarder kroner (2003) eksklusiv letekostnader. Dette er 10 milliarder mer enn året før. Foreløpige tall indikerer at investeringsnivået vil øke ytterligere fra 2003.

Vi er inne i en tung investeringsperiode på norsk sokkel. I perioden 2004 ? 2008 er det estimert at det vil bli investert nær 300 milliarder kroner på sokkelen.

Investeringsnivået gjenspeiler økte aktiviteter knyttet til både besluttede prosjekter (f.eks. utbyggingen av Ormen Lange og Snøhvit) samt en rekke ikke-besluttede prosjekter (f.eks. gassfunn i Norskehavet og økt utvinningsprosjekter på eksisterende felt).

Det er stor usikkerhet knyttet til det framtidige investeringsnivået på norsk kontinentalsokkel. Dette gjelder spesielt tidsinnfasing av prosjekter som per dato ikke er besluttet gjennomført. I tillegg kan investeringsprofilet endre seg på grunn av tidsforskyvning og nivå på besluttede prosjekter.


Aktivitetsnivå norsk sokkel

Investeringene i perioden 2004- 2008 er fordelt på 27 prosent til rør- og landanlegg, 39 prosent til utvinningsbrønner og 35 prosent til modifikasjoner av eksisterende installasjoner samt bygging av nye installasjoner.

Fordeling av investeringene har endret seg markant i forhold til forrige tiårsperiode. Andelen av investeringer i installasjoner er blitt halvert. I perioden 2004 ? 2008 er 16 prosent av investeringene forventet å gå til bygging av nye installasjoner. Dette dreier seg om Ormen Lange-utbyggingen og andre gassutbygginger i Norskehavet samt nye installasjoner i den sørlige delen av Nordsjøen. Investeringer i nye installasjoner i 2003 utgjorde om lag 16 milliarder kroner.

Investeringer 2004-2008
Driftskostnadene eksklusiv CO2-avgift og tariffer utgjorde i 2003 om lag 33 milliarder kroner. Det er forventet at dette nivået vil holde seg i de nærmeste årene.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage, tlf. 51876100

Oppdatert: 11.12.2009

Siste nyheter

Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av olje- og gassfunnet 16/1-29 S (Lille Prinsen) og lite oljefunn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen – 16/1-34 S og A
16.09.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 167, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-34 S og avgrensningsbrønn 16/1-34 A på olje- og gassfunnet 16/1-29 S (Lille Prinsen).
Fortsatt stor interesse for leting i modne områder i TFO 2021
15.09.2021 Myndighetene har mottatt søknader fra 31 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.
Boreløyve for brønn 6306/3-1 S i utvinningsløyve 937
13.09.2021 Oljedirektoratet har gitt INEOS E&P Norge AS boreløyve for brønn 6306/3-1 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
10.09.2021 Olje- og energidepartementet (OED) har 10. september 2021 lyst ut to områder for lagring av CO2.
Podcast: Lønnsom leting
09.09.2021 Er leting etter olje og gass på norsk sokkel lønnsom? I denne podcasten skal vi svare på dette.