Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2003 - Høyt investeringsnivå

13.01.2003 Det investeres fortsatt tungt på norsk sokkel. Med leteutgiftene holdt utenfor, ser investeringene i 2003 ut til å ende på 62 milliarder kroner. Mye tyder på at investeringsnivået kommer til å stige også i årene som kommer.

I løpet av 2003 mottok myndighetene sju søknader om Plan for utbygging og drift (PUD) og PUD-fritak. I tillegg ble det innlevert to Plan for anlegg og drift (PAD). De mest omfattende søknadene omhandlet utbyggingen av 6305/5-1 Ormen Lange (inkludert PAD for Langeled) og endret PUD for Ekofisk (Ekofisk Vekst). Det er forventet at antall søknader vil stige i år.

Investeringer for 2003 er anslått til ca 62 milliarder kroner (2003) eksklusiv letekostnader. Dette er 10 milliarder mer enn året før. Foreløpige tall indikerer at investeringsnivået vil øke ytterligere fra 2003.

Vi er inne i en tung investeringsperiode på norsk sokkel. I perioden 2004 ? 2008 er det estimert at det vil bli investert nær 300 milliarder kroner på sokkelen.

Investeringsnivået gjenspeiler økte aktiviteter knyttet til både besluttede prosjekter (f.eks. utbyggingen av Ormen Lange og Snøhvit) samt en rekke ikke-besluttede prosjekter (f.eks. gassfunn i Norskehavet og økt utvinningsprosjekter på eksisterende felt).

Det er stor usikkerhet knyttet til det framtidige investeringsnivået på norsk kontinentalsokkel. Dette gjelder spesielt tidsinnfasing av prosjekter som per dato ikke er besluttet gjennomført. I tillegg kan investeringsprofilet endre seg på grunn av tidsforskyvning og nivå på besluttede prosjekter.


Aktivitetsnivå norsk sokkel

Investeringene i perioden 2004- 2008 er fordelt på 27 prosent til rør- og landanlegg, 39 prosent til utvinningsbrønner og 35 prosent til modifikasjoner av eksisterende installasjoner samt bygging av nye installasjoner.

Fordeling av investeringene har endret seg markant i forhold til forrige tiårsperiode. Andelen av investeringer i installasjoner er blitt halvert. I perioden 2004 ? 2008 er 16 prosent av investeringene forventet å gå til bygging av nye installasjoner. Dette dreier seg om Ormen Lange-utbyggingen og andre gassutbygginger i Norskehavet samt nye installasjoner i den sørlige delen av Nordsjøen. Investeringer i nye installasjoner i 2003 utgjorde om lag 16 milliarder kroner.

Investeringer 2004-2008
Driftskostnadene eksklusiv CO2-avgift og tariffer utgjorde i 2003 om lag 33 milliarder kroner. Det er forventet at dette nivået vil holde seg i de nærmeste årene.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage, tlf. 51876100

Oppdatert: 11.12.2009