Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2003 - Nye aktører

13.01.2004 Ni selskap ble i løpet av 2003 prekvalifisert som operatør eller rettighetshaver på norsk sokkel.

Paladin (Storbritannia)
Godkjent som operatør, februar 2003

Paladin ble notert på Londonbørsen i 1994. Selskapet har siden den gang utviklet seg til å bli et aktivt og uavhengig oljeselskap med aktiviteter i hhv Norge, Danmark, Storbritannia, USA, Tunis, Indonesia og Romania. Selskapet er aktivt på kjøpersiden i UK og Norge i forhold til lisensdeltakelser der dette stemmer med selskapets strategi for forlenget levetid og økt utvinning av felt i drift.

Mærsk Olie og Gas (Danmark)
Godkjent som operatør, april 2003

Mærsk Olie og Gas AS ble etablert i 1962 som et privat dansk selskap i A P Møller Gruppen. Mærsk presenterer seg som et større uavhengig oljeselskap.

OER oil (Norge)
Godkjent som rettighetshaver, mai 2003

OER ble grunnlagt i 1983 av selskaper i Thyssen Gruppen. I 1989 ble OER overtatt av privatpersoner og selskapet drevet som et konsulentselskap. På generalforsamlingen 11.6.2001 ble det vedtatt å videreutvikle selskapet til et nytt oljeselskap på norsk sokkel.

OER har som kortsiktig mål å bli rettighetshaver på norsk sokkel via oppkjøp av andeler. Videre har selskapet som langsiktig mål å bli operatør på norsk sokkel, og etter hvert ekspandere internasjonalt.

Talisman Energy (Canada)
Godkjent som operatør, juni 2003

Talisman ble opprettet i 1992 da BP-Canada ble solgt. Selskapet fokuserer på produksjon og kjernevirksomheten er gassproduksjon i Canada og oljeproduksjon med lave enhetskostnader (high netback) i Nordsjøen (UK). Selskapet kjøpte opp Bow Valley (UK) i 1994 og har siden vokst ved oppkjøp av felt med jevne mellomrom og opererer i dag 13 innretninger på britisk sokkel.

Selskapsstrategien på britisk sokkel er å fokusere på områder med funn og felt og kjøpe opp lisenser   som ikke har materialitet for de store selskapene. De utvikler feltene videre, øker utvinningsgraden og forlenger levetiden ved videre oppboring, bruk av teknologi og effektivisering og økonomisering av driften.

I Norge fokuserer Talisman primært på olje.

Anadarko (USA)
Godkjent som operatør, juni 2003

Selskapet ble etablert i 1959 som et datterselskap til Panhandle Eastern Corporation og ble drevet som et gass produksjonsselskap. I 1986 ble selskapet skilt ut som et eget aksjeselskap under navnet Anadarko Petroleum. Selskapet vokste gjennom å øke reservebasen år for år og regner seg selv som et leteselskap som vokser ved organisk vekst.

I dag er selskapet et av verdens største uavhengige selskaper med en produksjon på ca. 500 000 fat/d. Selskapets base og største produksjon er i USA der de har aktiviteter på land i Texas, Louisianna og midt-vesten og offshore i Mexico Golfen. I tillegg har de produksjon i vestlige deler av Canada og i Alaska (partner). Utenfor USA er Algeri deres viktigste produksjonsland med ca. 15% av totalproduksjonen. De har også aktiviteter i Oman, Egypt, Tunis, Australia, Vest Afrika (Gabon og Kongo), Svartehavet (Georgia) og Færøyene.

Ruhrgas (Tyskland)
Godkjent som rettighetshaver, september 2003

Ruhrgas AG har en 75 år lang historie som gassleverandør. Selskapet opererer et stort gassdistribusjonsnett i Tyskland og eier 11000 km gassrørledning, 12 undergrunns gasslager og 26 kompressorstasjoner. Ruhrgas AG kjøper gass fra produsenter i Norge, Russland, Nederland, Danmark og Tyskland. Ruhrgas AG eies 100% av energiselskapet E.ON.

Ruhrgas UK har siden 1992 vært partner på UK kontinentalsokkel med bl.a. eierandeler i Elgin Franklin, Glenelg, Scoter og Merganser feltene, og noen tilgrensende letelisenser.


Revus Energy (Norge)
Godkjent som rettighetshaver, september 2003

Selskapet er en nyskaping i den norske petroleumsvirksomheten, og det ble startet av to tidligere ledere i Enterprise Oil Norway og en geolog og en geofysiker med erfaring fra konsulentbransjen. Disse fire personene danner kjernen i Revus, og de har lang erfaring fra petroleumsrelatert virksomhet.

Revus ønsker å være et norskbasert oppstrøms uavhengig selskap som først og fremst vil anvende sin kjernekompetanse innenfor undergrunns forståelse og -utvikling.

BG Group (Storbritannia)
Godkjent som operatør, oktober 2003

Selskapet ble opprettet  i 1997 da British Gas ble splittet i Centrica og BG plc. I 2000 ble Lattice skilt ut fra BG plc og BG Group ble opprettet.

BG Group har en verdensomspennende virksomhet og er  tilstede i 20 land. Selskapets kjernevirksomhet er i  UK, sørlige del av Sør Amerika, Kazakstan, Egypt, India og Trinidad ?Tobago. I disse landene har de operatøroppgaver.  BG Group har hovedfokus på gass og LNG segmentet blir stadig viktigere. Selskapets petroleumsressurser  er fordelt med 70% gass og 30% olje.

Gaz de France (Frankrike)
Godkjent som operatør, oktober 2003

Kjerneaktivitetene til selskapet er kjøp/salg, lagring og distribusjon av naturgass. Gassalget var i 2002 på 54 milliarder m3, mens gassreservene utgjorde ca 55 milliarder m3. GdF eier og operer et distribusjonsnettverk for gass på ca 189.000 km, og har siden 1956 operert 14 underjordiske gasslagre i Frankrike med en total lagringskapasitet på 9,4 milliarder m3.

I 1997 besluttet GdF å stase på leting og utvinning (E&P) for å bygge opp sin egen gassressursbase. Selskapets målsetting er å ha en egenproduksjon på ca 15% av totalt gassalg. I 2003 utgjorde egenproduksjonen ca 10%.

Oppdatert: 04.09.2009