Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2003 - Økt petroleumsproduksjon

13.01.2004 Produksjonen av salgbar petroleum nådde i 2003 en ny topp, med en samlet produksjon på 262 millioner salgbare Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette er 3 millioner Sm3 o.e. mer enn rekordåret 2002. Stigningen skyldes i hovedsak økt salg av gass.

Tre nye felt er satt i produksjon i løpet av året. Disse er Fram, Grane og Mikkel. I 2004 forventes det at ytterligere to nye felt kommer i produksjon; Kvitebjørn og Skirne. Totalproduksjonen av petroleum i 2004 forventes å være på samme nivå som i 2003 før den når en topp i 2008.

I femårsperioden fram til 2008 forventes det å bli produsert 1 385 millioner Sm3 o.e. Dette er 140 millioner Sm3 o.e. mer enn i femårsperioden 1999 ? 2003.

Petroleumsproduksjon


Det er salg av gass som bidrar til økningen. Det ble i 2003 solgt 73 milliarder Sm3 gass, det vil si en økning på 7,4 milliarder i forhold til 2002 (+ 10 %). Også i årene fremover er det forventet at produksjonen av salgbar gass vil stige. I basisscenariet som Oljedirektoratet utarbeider, er det lagt inn en forventning om at gassalget skal øke fra dagens nivå til over 100 milliarder Sm3 i 2010.

Produksjonen av olje var lavere i fjor enn tidligere år. Det ble produsert og levert 166 millioner Sm3 i 2003 mot 174 millioner året før. Oljeproduksjonen for 2003 var 1,5 prosent lavere enn ODs siste anslag.

For 2004 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen vil bli noe høyere enn i 2003. I perioden 2004 ? 2008 forventes det å bli produsert om lag 750 millioner Sm3 olje. Dette er 100 millioner Sm3 mindre enn i forrige femårsperiode.
Oljeproduksjon
Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage, tlf. 51876100

Oppdatert: 11.12.2009