Sokkelåret 2003 - Økt petroleumsproduksjon

13.01.2004 Produksjonen av salgbar petroleum nådde i 2003 en ny topp, med en samlet produksjon på 262 millioner salgbare Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette er 3 millioner Sm3 o.e. mer enn rekordåret 2002. Stigningen skyldes i hovedsak økt salg av gass.

Tre nye felt er satt i produksjon i løpet av året. Disse er Fram, Grane og Mikkel. I 2004 forventes det at ytterligere to nye felt kommer i produksjon; Kvitebjørn og Skirne. Totalproduksjonen av petroleum i 2004 forventes å være på samme nivå som i 2003 før den når en topp i 2008.

I femårsperioden fram til 2008 forventes det å bli produsert 1 385 millioner Sm3 o.e. Dette er 140 millioner Sm3 o.e. mer enn i femårsperioden 1999 ? 2003.

Petroleumsproduksjon


Det er salg av gass som bidrar til økningen. Det ble i 2003 solgt 73 milliarder Sm3 gass, det vil si en økning på 7,4 milliarder i forhold til 2002 (+ 10 %). Også i årene fremover er det forventet at produksjonen av salgbar gass vil stige. I basisscenariet som Oljedirektoratet utarbeider, er det lagt inn en forventning om at gassalget skal øke fra dagens nivå til over 100 milliarder Sm3 i 2010.

Produksjonen av olje var lavere i fjor enn tidligere år. Det ble produsert og levert 166 millioner Sm3 i 2003 mot 174 millioner året før. Oljeproduksjonen for 2003 var 1,5 prosent lavere enn ODs siste anslag.

For 2004 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen vil bli noe høyere enn i 2003. I perioden 2004 ? 2008 forventes det å bli produsert om lag 750 millioner Sm3 olje. Dette er 100 millioner Sm3 mindre enn i forrige femårsperiode.
Oljeproduksjon
Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage, tlf. 51876100

Oppdatert: 11.12.2009

Siste nyheter

Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av olje- og gassfunnet 16/1-29 S (Lille Prinsen) og lite oljefunn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen – 16/1-34 S og A
16.09.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 167, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-34 S og avgrensningsbrønn 16/1-34 A på olje- og gassfunnet 16/1-29 S (Lille Prinsen).
Fortsatt stor interesse for leting i modne områder i TFO 2021
15.09.2021 Myndighetene har mottatt søknader fra 31 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.
Boreløyve for brønn 6306/3-1 S i utvinningsløyve 937
13.09.2021 Oljedirektoratet har gitt INEOS E&P Norge AS boreløyve for brønn 6306/3-1 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
10.09.2021 Olje- og energidepartementet (OED) har 10. september 2021 lyst ut to områder for lagring av CO2.
Podcast: Lønnsom leting
09.09.2021 Er leting etter olje og gass på norsk sokkel lønnsom? I denne podcasten skal vi svare på dette.