Sokkelåret 2003 - Ressursregnskapet

13.01.2004 De totale ressursene på norsk sokkel ser ut til å ha økt i løpet av 2003.

Det foreløpige ressursregnskapet per 31.12.2003 viser en økning i de totale ressursene på norsk kontinentalsokkel fra 12,8 til 12,9 milliarder Sm3 o.e. Økningen tilskrives både tilvekst av reserver i eksisterende felt samt nye funn. Til tross for den marginale økningen i de totale ressursene, har det vært en betydelig modning av ressursene på sokkelen.

Det ble i løpet av 2003 tilført 549 millioner Sm3 o.e. til reservebeholdningen. Samtidig ble det produsert 262 millioner Sm3 o.e. Nettotilveksten av reserver i 2003 var 287 mill Sm3 o.e. Hovedårsaken til denne økningen er en omklassifisering av ressursene i 6305/5-1 Ormen Lange og omklassifisering av ressurser for flere prosjekter på felt i produksjon (Ekofisk, Eldfisk, Balder).

Ressursregnskapet viser at vi nå har 59 evaluerte funn med et forventet ressurspotensial på 700 millioner Sm3 o.e. Betingede ressurser i funn er redusert fra 1 115 millioner Sm3 o.e. til 767 Sm3 o.e, hovedsakelig på grunn av at ressursene i 6305/5-1 Ormen Lange er omklassifisert til reserver.

Trekker en fra produksjonen i 2003, er anslaget for gjenværende påviste ressurser redusert fra 5,8 til 5,7 milliarder Sm3 o.e.


Ressursregnskap

Anslaget for de totale uoppdagede ressursene er uendret i forhold til anslaget gitt i Ressursrapporten 2003.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage, tlf. 51876100

Oppdatert: 11.12.2009

Siste nyheter

Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av olje- og gassfunnet 16/1-29 S (Lille Prinsen) og lite oljefunn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen – 16/1-34 S og A
16.09.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 167, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-34 S og avgrensningsbrønn 16/1-34 A på olje- og gassfunnet 16/1-29 S (Lille Prinsen).
Fortsatt stor interesse for leting i modne områder i TFO 2021
15.09.2021 Myndighetene har mottatt søknader fra 31 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.
Boreløyve for brønn 6306/3-1 S i utvinningsløyve 937
13.09.2021 Oljedirektoratet har gitt INEOS E&P Norge AS boreløyve for brønn 6306/3-1 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
10.09.2021 Olje- og energidepartementet (OED) har 10. september 2021 lyst ut to områder for lagring av CO2.
Podcast: Lønnsom leting
09.09.2021 Er leting etter olje og gass på norsk sokkel lønnsom? I denne podcasten skal vi svare på dette.