Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2003 - Ressursregnskapet

13.01.2004 De totale ressursene på norsk sokkel ser ut til å ha økt i løpet av 2003.

Det foreløpige ressursregnskapet per 31.12.2003 viser en økning i de totale ressursene på norsk kontinentalsokkel fra 12,8 til 12,9 milliarder Sm3 o.e. Økningen tilskrives både tilvekst av reserver i eksisterende felt samt nye funn. Til tross for den marginale økningen i de totale ressursene, har det vært en betydelig modning av ressursene på sokkelen.

Det ble i løpet av 2003 tilført 549 millioner Sm3 o.e. til reservebeholdningen. Samtidig ble det produsert 262 millioner Sm3 o.e. Nettotilveksten av reserver i 2003 var 287 mill Sm3 o.e. Hovedårsaken til denne økningen er en omklassifisering av ressursene i 6305/5-1 Ormen Lange og omklassifisering av ressurser for flere prosjekter på felt i produksjon (Ekofisk, Eldfisk, Balder).

Ressursregnskapet viser at vi nå har 59 evaluerte funn med et forventet ressurspotensial på 700 millioner Sm3 o.e. Betingede ressurser i funn er redusert fra 1 115 millioner Sm3 o.e. til 767 Sm3 o.e, hovedsakelig på grunn av at ressursene i 6305/5-1 Ormen Lange er omklassifisert til reserver.

Trekker en fra produksjonen i 2003, er anslaget for gjenværende påviste ressurser redusert fra 5,8 til 5,7 milliarder Sm3 o.e.


Ressursregnskap

Anslaget for de totale uoppdagede ressursene er uendret i forhold til anslaget gitt i Ressursrapporten 2003.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage, tlf. 51876100

Oppdatert: 11.12.2009