Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

500.000 linjekilometer seismikk i 2004

25.02.2005 Det ble gjennomført 20 seismiske undersøkelser på norsk sokkel i 2004. I alt ble det skutt vel 500.000 linjekilometer seismikk. Det er 170.000 km mer enn i 2003, og like mye som i 2002.

Anne Helene E. Baarøy

Det var ingen seismiske undersøkelser nord for Lofoten i 2004.

17 av undersøkelsene ble gjennomført i 3D (som gir et tredimensjonalt bilde av undergrunnen) og tre i 2D. De aktive selskapene var Statoil, Hydro, Fugro, TGS, Veritas og Shell, i følge sjefingeniør Jan Stenløkk i Oljedirektoratet (OD), som la fram denne årsoversikten på et seminar om fisk og seismikk i Bodø i midten av februar.

Fisk- og seismikkseminaret arrangeres hvert år i regi av OLF (Oljeindustriens landsforening).

Seminaret er en uformell møteplass der de berørte partene kommer sammen for å utveksle informasjon, og for å diskutere aktuelle tema. Fiskerinæringen får kunnskap om blant annet ulike typer seismiske undersøkelser, og oljenæringen får kjennskap til hva fiskerinæringen mener og tror om gjennomføringen og virkningene av slike undersøkelser. Gjennom diskusjon og kunnskapsutveksling viser det seg at det som oppfattes som et problem faktisk ikke er noe problem i det hele tatt. 

For å forstå hva vi driver med er det viktig at fiskerinæringen treffer oljevirksomheten. Det gjør at ting blir klarere og problemer unngås, Seminaret er en viktig bidragsyter for å unngå konflikt mellom disse to aktørene, sier sjefingeniør Jan Stenløkk.

Stenløkk var med å planlegge seminaret, som ble arrangert i Bodø 17. februar. Seminaret har etter hvert fått god oppslutning fra fiskerinæringen, forvaltningen, forskningsinstitusjoner og representanter fra oljeindustrien.

Forskning har vist at skyting av seismikk ikke gir negative effekter av betydning for de lokale fiskeforekomstene. Når det gjelder skremmeeffekt for fisk er dét kun påvist i en radius på to til tre kilometer fra lydskuddene.

For å foreta seismiske undersøkelser må seismikkselskapene ha tillatelse fra OD. Tillatelser varer i tre år. Melding om seismiske undersøkelser må meldes til OD og Fiskeridirektoratet minst fem uker i forkant av undersøkelsen.
 

Jan Stenløkk sin presentasjon

Kontaktpersoner i OD:
Per Duus, tlf 51 87 64 09
Wenche Svela, tlf 51 87 63 51

Oppdatert: 04.09.2009