Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Konsekvensutredning om e-drift

07.06.2005 På vegne av e-driftforum har Oljedirektoratet lyst ut et prosjekt for å utrede konsekvenser av omfattende innføring av e-drift (integrerte operasjoner) på norsk sokkel for arbeidstakerne i petroleumsnæringen, og muligheter for utvikling av nye norske arbeidsplasser.

Prosjektet har en kostnadsramme på 500.000,- NOK og skal pågå fram til 1. desember 2005. For å følge opp prosjektet vil det bli opprettet en ressursgruppe bestående av ODs sekretariat for e-driftforum samt representanter fra e-driftforum.

[Se utlysningen her.]

For mer informasjon les her:
[-Konsekvensutredning av innføring av e-drift]


Kontaktperson i OD:
Inger Fjærtoft, tlf 51876044 / 90746628

Oppdatert: 04.09.2009