Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2004

13.01.2005 Pressemelding 1/2005Aldri før har det blitt produsert mer petroleum på norsk sokkel enn i 2004. Samtidig er aktiviteten på sokkelen høy, med flere nye prosjekter og utbygginger i vente.

Ny produksjonsrekord
Produksjonen av salgbar petroleum på norsk sokkel nådde i 2004 en ny topp. Det ble produsert i alt 263 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.). Dette er en million Sm3 o.e. mer enn rekordåret 2003.

Nye felt
To nye felt er satt i produksjon i løpet av 2004; Skirne og Kvitebjørn. I 2005 forventes det at ytterligere to nye felt vil komme i produksjon; Kristin og Urd.

Nye aktører
I løpet av 2004 er sju nye selskap prekvalifisert som operatør eller rettighetshaver på norsk sokkel.

Høyt aktivitetsnivå
Investeringer for 2004 er anslått til nærmere 70 milliarder kroner (2004) eksklusiv letekostnader. Dette er 10 milliarder mer enn året før.

I løpet av 2004 mottok myndighetene åtte søknader om Plan for utbygging og drift (PUD) og PUD-fritak. Alvheim og Urd ble godkjent i 2004, mens Vilje og Rimfaks/Skinfaks IOR forventes godkjent første kvartal 2005.

Nytt areal
Ikke siden første konsesjonsrunde i 1965 har mer nytt areal blitt gjort tilgjengelig på norsk sokkel. I 18. konsesjonsrunde og TFO 2004 er selskapene tildelt i alt 44 nye utvinningstillatelser. 60 prosent av arealene på norsk sokkel er nå åpnet for petroleumsaktivitet. Tildelingene i 2004 har ført til en økning i lisensiert område fra ni til 16 prosent.

Leting i 2004
Det ble i fjor påbegynt 17 letebrønner. To av dem var fortsatt under boring ved årsskiftet. Av disse er ni undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. Det ble gjort fire nye oljefunn i 2004.

Stabile ressurser
Det er ingen endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2004 i forhold til fjorårets regnskap. Det har imidlertid vært en betydelig modning av ressursene på sokkelen. Og gjennomsnittlig utvinningsgrad av olje for felt i drift stiger.

OD med fokus på miljø
Oljedirektoratet har vært involvert i en rekke miljørelaterte prosjekter i løpet av 2004, blant annet omhandler det nullutslipp, energiforsyning og arbeidet med en forvaltningsplan for Barentshavet.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009