Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2004 - 18. konsesjonsrunde

08.06.2004 I forbindelse med 18. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel får 16 selskaper tilbud om deltagelse i 16 nye utvinningstillatelser. Selskapene vil få tilbud om deltakelse i til sammen 46 blokker eller deler av blokker.

Tildelingen er omfattende både i Nordsjøen og Norskehavet, og inneholder blokker innenfor lite utforskede områder, men med høyt potensial, samt blokker innenfor etablerte områder med bekreftede letemodeller. Det er også en interessant blanding av store etablerte selskaper og mindre, relativt nye aktører, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs i en pressemelding fra OED.

18. konsesjonsrunde inneholder til sammen 95 utlyste blokker, og er når det gjelder areal den største konsesjonsrunden på norsk sokkel siden 1965.
I de utlyste blokkene har Oljedirektoratet (OD) kartlagt hele 109 prospekter og prospektmuligheter.

- Oljedirektoratet er svært fornøyd med runden så langt. Interessen har vært stor og søknadsinteressen var over forventet. Tildelingene vi ser nå gir oss god grunn for framtidsoptimisme, sier Oljedirektoratets direktør for leting, Bente Nyland.

Tildelingene omfatter til sammen 46 blokker eller deler av blokker, fordelt på 16 nye utvinningstillatelser. (Se kart: Tildelinger i Nordsjøen, Tildelinger i Norskehavet)

Mange av blokkene som nå er gjort tilgjengelige ligger i dypvannsområdene i Norskehavet og rundt 62. breddegrad, altså på grensen mellom Norskehavet og Nordsjøen.
Tildelinger på dypt vann i Norskehavet utfyller viktige letestrategiske målsettinger.

En stor portefølje er også konsentrert om Egersundbassenget og Farsundbassenget i den sørøstlige delen av Nordsjøen.

- Det er mye nytt og spennende areal som nå er åpnet for aktivitet. Tildelingen av blokker i Farsundbassenget og Egersundbassenget representerer for eksempel begynnelsen på en ny æra for de permiske letemodellene på norsk sokkel, det vil si utforskning av eldre lag enn Kritt, Jura og Trias, hvor de fleste funnene på norsk sokkel er gjort, forteller Hans-Ivar Sjulstad i OD.

- I denne konsesjonsrunden ser vi også for første gang stratigrafisk inndeling av utvinningstillatelser på norsk sokkel. I alt gjelder dette fem av blokkene i 18. runde.

Stratigrafisk inndeling betyr at én utvinningstillatelse, i tillegg til å være geografisk avgrenset, også er avgrenset etter alderen på de geologiske lagrekkene. Det vil si at innenfor ett geografisk område kan én utvinningstillatelse omfatte grunne geologiske lag, mens en annen omfatter dypere geologiske lag.

Følgende selskaper får tilbud om deltakelse i utvinningstillatelser, antallet i parentes:

 • Statoil (9)
 • Hydro (4)
 • Shell (4)
 • BG (2)
 • ENI (4)
 • Gaz de France (2)
 • ChevronTexaco (2)
 • RWE Dea (2)
 • DONG (1)
 • Amerada Hess (1)
 • Pertra (2)
 • Paladin (1)
 • Esso (1)
 • Total (1)
 • Idemitsu (1)
 • Revus (1)

Følgende selskaper får tilbud om operatørskap, antallet operatørskap i parentes:

 • Statoil (4)
 • Hydro (2)
 • Shell (2)
 • ENI (2)
 • Total (1)
 • Pertra (1)
 • Paladin (1)
 • Esso (1)
 • ChevronTexaco (1)
 • RWE Dea (1)

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage, tlf. 51876100

Oppdatert: 04.09.2009