Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2004 - Aktivitetsnivået

13.01.2005 Vi er inne i en periode med høy aktivitet på norsk sokkel. Den høye aktiviteten skyldes investeringer knyttet til store prosjekt som utbygging av Ormen Lange og Snøhvit. I tillegg kommer investeringer i økte utvinningsprosjekter på felt, planer for nye prosjekter på felt og en rekke mindre funn som samlet bidrar til den høye aktiviteten.

Investeringer for 2004 er anslått til nærmere 70 milliarder kroner (2004) eksklusiv letekostnader. Dette er 10 milliarder mer enn året før.

I løpet av 2004 mottok myndighetene åtte søknader om Plan for utbygging og drift (PUD) og PUD-fritak. Alvheim og Urd ble godkjent i 2004, mens Vilje og Rimfaks/Skinfaks IOR forventes godkjent første kvartal 2005. Det er forventet en stor økning i antall søknader i år; 16 PUD og søknad om PUD-fritak, en PAD og 3 søknader om endret PUD.

 Det er stor usikkerhet knyttet til det framtidige investeringsnivået på norsk kontinentalsokkel. Dette gjelder spesielt tidsinnfasing av prosjekter som per dato ikke er besluttet gjennomført. I tillegg kan investeringsprofilet endre seg på grunn av tidsforskyvning og nivå på besluttede prosjekter.

Investeringene i perioden 2005 - 2009 er fordelt på 39 prosent til utvinningsbrønner, 20 prosent til modifikasjoner av eksisterende installasjoner, 21 prosent til bygging av nye installasjoner og 20 prosent til investeringer i rør- og landanlegg.

Fordeling av investeringene har endret seg markant siden sist investeringstopp som var i 1998 hvor det ble investert like mye som det er forventet i år. I 1998 var halvparten av investeringene relatert til bygging av nye innretninger, mens det i dag er kun 17 prosent som går til nye innretninger. Brønner, modifikasjoner, rør og landanlegg har i år 60 -70 prosent høyere investeringer enn i 1998.

Fordeling investeringer 2005-2009
 
Driftskostnadene eksklusiv CO2-avgift og tariffer utgjorde i 2004 om lag 33 milliarder kroner. Det er forventet at dette nivået vil holde seg i de nærmeste årene.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 11.12.2009