Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2004 - Leteaktiviteten

12.01.2005 I 2004 ble det påbegynt 17 letebrønner. Av disse er ni undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner.

I 2004 er det gjort fire nye funn av olje; tre i Nordsjøen og ett i Norskehavet. Det er ikke gjort nye funn av gass.

I Nordsjøen er det gjort tre nye funn.
Vest av Utsirahøgda har Esso funnet olje i brønn 16/1-7, i bergarter av jura alder. Funnets størrelse skal nå evalueres.
På Bragefeltet har Norsk Hydro i utvinningsbrønn 31/4-A-30 B overraskende påvist en ny, mindre oljesone i jura. Oljesonen ligger i et dypere stratigrafisk nivå enn selve hovedreservoaret på feltet.

Selv om størrelsen på funnet er i underkant av 1 mill Sm3 representerer det en viktig tilleggsressurs som raskt kan knyttes til produksjonen.

I Topasprospektet, mellom Gullfaks og Visund, har Statoil funnet olje i undersøkelsesbrønn 34/10-48 S i bergarter av mellom-jura og øvre trias sandsteiner. Rettighetshaverne vurderer å søke om tillatelse til prøveutvinning. Erfaring fra denne prøveutvinningen vil kunne gi viktig informasjon om funnets størrelse og produksjonsegenskaper.

I tillegg har Marathon, sør for Heimdalfeltet, i bergarter av tertiær alder, avgrenset funnene 24/9-5 og 24/9-6, som opprinnelig ble påvist av Fina Exploration i 1993 og 1994. Funnene er nå avgrenset med brønnene 24/9-7, 7A, 7B og 7C.

- Det ble påvist hydrokarboner i alle de fire avgrensningsbrønnene og resultatene er oppmuntrende siden boringene ble gjort i en letemodell som i dette området er vanskelig å utforske. Reservoaret er i såkalte injektorsander, det vil si sand som under gitte geologiske forutsetninger beveger seg oppover og inn i overliggende geologiske lag, forteller direktør Bente Nyland i Oljedirektoratet.

De påviste ressursene blir nå vurdert som et mulig tilegg til Alvheimfunnene som er planlagt bygd ut i nær framtid.

I Norskehavet er det gjort ett nytt oljefunn.
Statoil har funnet olje i undersøkelsesbrønn 6608/11-4, som ble boret på Linerleprospektet cirka 25 kilometer nordøst av Nornefeltet. Funnet ligger i jura-bergarter. Det ble her utført en omfattende innsamling av kjerner, logger og væskeprøver.
Funnet er det største og mest lovende som ble påvist fjor, og det er planlagt avgrenset i nær framtid.

Nye funn 2004, utvinnbare ressurser millioner Sm3 o.e.:

Brønn

Operatør

  Olje

Gass

16/1-7

Exxon Mobil

1-2

1<

6608/11-4

Statoil

12-15

 

34/10-48 S

Statoil

3-4

 

31/4-A-30 B

Norsk Hydro

1<

 

 

 

17-22

1<


Statoil har i tillegg avgrenset Alvefunnet med brønn 6507/3-4. Alvefunnet ligger cirka ti kilometer sørvest av Nornefeltet og ble påvist i 1990. Funnet er et gass- og kondensatfunn i jura. Brønnen har økt ressursgrunnlaget i Alvefunnet.

Ved årsskiftet var to brønner under boring: Norske Shells brønn 6406/9-1 på Presidentprospektet og Enis avgrensningsbrønn 6406/1-3 på Sklinnahøyden i Norskehavet. Denne brønnen skal avgrense 6406/1-2-funnet som ble gjort i 2003.

Antall letebrønner endte noe lavere enn hva OD anslo ved inngangen til 2004. Dette skyldes blant annet utsettelsen av Hydros brønn på Stetind og at de to letebrønnene i Barentshavet usettes til 2005. Utsettelsen skyldes dels streiken blant de riggansatte, dels forsinkelser i forbindelse med verkstedopphold og samtykkebehandling for leteriggen Eirik Raude.

Bente Nyland legger likevel vekt på at 2004 har vært et bra leteår.

- De nye funnene, sammen med de eldre funnene som nå er avgrenset, har gitt oss mye viktig informasjon og kan resultere i nye utbygginger på norsk sokkel, sier Nyland.


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

Oppdatert: 04.09.2009