Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2004 - Petroleumproduksjon

13.01.2005 Produksjonen av salgbar petroleum nådde i 2004 en ny topp. Det ble produsert i alt 263 millioner salgbare Sm3 oljeekvivalenter. Dette er 1 million Sm3 o.e. mer enn rekordåret 2003.

To nye felt er satt i produksjon i løpet av året; Skirne og Kvitebjørn. I 2005 forventes det at ytterligere to nye felt vil komme i produksjon; Kristin og Urd.

Totalproduksjonen av petroleum i 2005 forventes å bli 264 millioner Sm3 o.e.  og når en topp i 2008. I femårsperioden fram til 2009 forventes det å bli produsert 1 390 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette er i overkant av 100 millioner Sm3 o.e. mer enn i femårsperioden 2000 - 2004.

Petroleumsproduksjon

Det er salg av gass som bidrar til økningen. Det ble i 2004 solgt 78 milliarder Sm3 gass; en økning på 4,8 milliarder i forhold til 2003 (+ 7 %). Også i årene fremover er det forventet at produksjonen av salgbar gass vil stige. I basisscenariet som Oljedirektoratet utarbeider, er det lagt inn en forventning om at gassalget skal øke fra dagens nivå til 120 milliarder Sm3 i 2011.

Produksjonen av olje var lavere i fjor enn tidligere år. Det ble produsert og levert 162,8 millioner Sm3 i 2004 mot 165,5 millioner året før. Oljeproduksjonen for 2004 var 2,8 prosent lavere enn ODs siste anslag. Avviket skyldes i stor grad bortfallet av produksjon fra Snorre og Vigdis i desember 2004.

For 2005 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen vil bli noe lavere enn i 2004, 160 millioner Sm3 (2,8 millioner fat per dag). I perioden 2005 - 2009 forventes det å bli produsert om lag 765 millioner Sm3 olje. Dette er 100 millioner Sm3 mindre enn i forrige femårsperiode.

Oljeproduksjon


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 11.12.2009