Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2004 - ressursregnskap

13.01.2005 Det er ingen endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2004 i forhold til fjorårets regnskap. Det har imidlertid vært en betydelig modning av ressursene på sokkelen.

Gjenværende påviste og uoppdagede ressurser er redusert fra 9,1 til 8,9 milliarder Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette utgjør 3 prosent av ressursbeholdningen. Reduksjonen tilsvarer produksjonen i 2004.

Ressursregnskapet viser at vi nå har 60 evaluerte funn med et forventet ressurspotensial på nærmere 750 millioner Sm3 o.e. Betingede ressurser i funn er justert ned med 12 millioner Sm3 o.e. fra 764 millioner Sm3 o.e. til 752 millioner Sm3 o.e.

Trekker en fra produksjonen i 2004, er anslaget for gjenværende, påviste ressurser redusert fra 5,7 til 5,5 milliarder Sm3 o.e.

Anslaget for de totale uoppdagede ressursene er uendret i forhold til anslaget gitt i fjor.

Gjenværende reserver
Godkjenning av utbyggingsplaner for funn ga en tilførsel til reservebeholdningen på 54 millioner Sm3 o.e. I tillegg ble en rekke prosjekter for økt utvinning på eksisterende felt besluttet med til sammen 82 millioner Sm3 o.e. Samtidig ble det produsert 263 millioner Sm3 o.e. Reserveerstatningen var derved litt over 50 %. Netto reduksjon av reserver i 2004 var 127 millioner Sm3 o.e. Totale gjenværende reserver er redusert med 3 prosent fra 4,1 til 3,9 milliarder Sm3 o.e.

Oljereserver
Gjennomsnittlig utvinningsgrad av olje for felt i drift er steget fra 45,5 i fjor til 46,0 prosent. 

Reservebeholdningen har økt 80 millioner Sm3 olje. Dette skyldes at det på over 30 felt er vedtatt prosjekter for økt utvinning.

Ressurser-reserver

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 11.12.2009