Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2004 - Stadig mer areal tilgjengelig

30.01.2004 Utlysningen av 18. konsesjonsrunde er ikke før unnagjort, før myndighetene lyser ut nytt areal i forbindelse med årets runde av tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO 2004). I forbindelse med TFO 2004 serverer Oljedirektoratet interesserte selskaper en gavepakke med lett tilgjengelig og spesielt tilrettelagt informasjon om områdene i utlysningen.

Av Øyvind Midttun

TFO 2004

Ikke siden første konsesjonsrunde i 1965 har selskapene på norsk sokkel kunnet søke i så store areal som nå. Da 18. konsesjonsrunde ble lyst ut før jul i fjor, var det den største ordinære konsesjonsrunden på nesten 40 år. Nå, en drøy måned senere, gjør regjeringen enda mer areal tilgjengelig for oljeselskapene.

TFO (tildelinger i forhåndsdefinerte områder) 2004 inkluderer areal på hele sokkelen. Områdene i Nordsjøen og Norskehavet er i klar overvekt, men etter at regjeringen besluttet å åpne sørlige Barentshavet for helårig petroleumsvirksomhet, er det også tatt med områder her. Områdene ligger i tilknytning til Snøhvitfeltet.

Ordningen med tildelinger i forhåndsdefinerte områder ble innført som en fast ordning i fjor, som en videreføring av Nordsjøtildelingene. Målet med tildelingene er å sikre at store areal nær eksisterende og planlagt infrastruktur blir gjort tilgjengelig for industrien.

Årets runde omfatter et større område enn TFO 2003, hvor det ble lyst ut til sammen 143 blokker eller deler av blokker i Nordsjøen og Norskehavet. Arealene i TFO 2004 kan likevel vokse, på grunn av nye regler som sier at konsesjonsbelagte områder som blir tilbakelevert før søknadsfristen umiddelbart blir lagt inn i TFO.
I følge Olje- og Energidepartementet innebærer dette at alt areal som leveres tilbake innenfor det forhåndsdefinerte området automatisk vil være å anse som utlyst på tidspunktet for tilbakelevering.

Oljedirektoratet tilbyr nå skreddersydd informasjon om områdene i TFO 2004.
Foruten ODs Faktasider og Faktakart med tilgang til store mengder frigitt informasjon og data fra norsk sokkel, arbeider direktoratet nå med å publisere letemodeller og spesielt tilrettelagt brønndata med ODs egne tolkninger i området, og sluttrapporter (Final Well Report) fra utvinningstillatelser eldre enn 20 år. En stor del av dette vil gi verdifull nøkkelinformasjon om mulighetene for å finne olje og gass i de forhåndsdefinerte områdene.

Kontakperson i OD:
Eldbjørg Vaage, tilf 51876100

Oppdatert: 29.01.2013