Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Troll: Et teknologisk underverk

24.11.2006 Troll er blitt betegnet som ett av verdens ti tekniske underverk i moderne tid, på linje med for eksempel den første månelandingen og den første hjertetransplantasjonen.


Artikkelen er hentet fra Oljedirektoratets magasin Norsk sokkel nr. 2-2005
Artikkelen er hentet fra Oljedirektoratets magasin Norsk sokkel nr. 2-2005

Trollfeltet strekker seg over et område på 750 kvadratkilometer i blokkene 31/2, 31/3, 31/5 og 31/6 i Nordsjøen. Troll er fortsatt det største gassfunnet som er gjort på norsk sokkel, og inneholder 60 prosent av de samlede gassreservene på norsk kontinentalsokkel. Trolig vil de enorme gassreservoarene 1400 meter under havbunnen kunne produsere i minst 50 år.

Konsesjonsrundene
Blokk 31/2 ble tildelt i fjerde konsesjonsrunde i 1979, med Norske Shell som operatør. Den første leteboringen sommeren 1979 viste at det dreide seg om enorme mengder gass med en underliggende oljesone. Norske Shell fikk ansvaret for første fase av gassutbyggingen på Troll.

Blokk 31/2 ble erklært kommersielt drivverdig i 1983. De tre naboblokkene ble tildelt Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum samme år. Av reservene i Trollfeltet, befinner 32 prosent seg i blokk 31/2, mens de øvrige 68 prosent ligger i de tre andre Trollblokkene.

I konsesjonsbetingelsen for blokk 31/2 ble det slått fast at Statoil kunne overta som operatør åtte til ti år etter at feltet ble erklært drivverdig. I 1985 ble utvinningstillatelsene samordnet, slik at Troll kunne utvikles som én enhet.

Statoil overtok som driftsoperatør av Troll Gass sommeren 1996. I den vestlige delen av Trollfeltet (blokk 31/2) er Norsk Hydro operatør for Troll Olje.

Troll Gass
Troll Gass består av Troll A-plattformen, gassbehandlingsanlegget på Kollsnes i Hordaland og rørledningene som går mellom plattformen og landanleggene.

Gassplattformen Troll A er det høyeste byggverket som noensinne er flyttet av mennesker på jordens overflate. Understellet er bygd for en levetid på 70 år.

Gassproduksjonen fra Troll kom i gang første halvår 1996. Men allerede fra 1. oktober 1993 startet de kontraktsfestede leveransene av gass under Trollavtalene, med gass fra Sleipner de første tre årene.

Troll A er den siste i rekken av betongplattformer som ble bygd i løpet av betongepoken i norsk oljehistorie (1973 - 1996). Trollfeltet kan betraktes som et bilde av alt hva norsk oljeindustri har skapt.

Troll Olje
I den vestlige delen av Trollfeltet er Norsk Hydro operatør for Troll Olje. Hydro startet oljeproduksjonen fra Troll høsten 1995. Med en gjennomsnittlig produksjon på over 400 000 fat per døgn, har Trollfeltet vært den største oljeprodusenten på norsk sokkel de siste årene. Oljen sendes gjennom oljerør til oljeterminalen på Mongstad.

Troll er gjennom utviklingen av horisontal boreteknologi blitt et av norsk sokkels største oljefelt. Kombinasjonen gass- og oljeproduksjon på Troll er et godt eksempel på betydningen av god ressursforvaltning. Ved å holde de overordnede ressurshensyn høyt i hevd og stå sterkt på standpunktet om å gjøre Troll til et kombinasjonsfelt, har Oljedirektoratet gitt sitt bidrag til den eventyrlige historien om Troll.

 

Oppdatert: 11.12.2009