Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Endringer i petroleumsforskriften

24.01.2006 Ved kgl. res. 20. januar ble det vedtatt endringer i petroleumsforskriften.

Endringene gjelder bl.a. implementering av EUs plandirektiv i petroleumsforskriften, ordningen med godkjennelse av gassalgskontrakter i forskriftens § 19 erstattes med en rapporteringsordning og det foretas endringer i konskvensutredningsprosessen, bl.a. ved at selskapene selv skal sende utredningsprogram og konsekvensutredning på høring. Endringene trådte i kraft 20. januar. Les mer på OEDs hjemmeside.

Oppdatert: 04.09.2009