Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Geologi: Jorda si historie

16.01.2006 Historia til jorda kan teiknast langs ei tidslinje. Tidslinja illustrerer perioden frå jorda fekk fast skorpe fram til vår tid. Når vi teikner ei tidslinje på 4,6 meter, utgjer kvar millimeter éin million år.


Artikkelen er hentet fra Oljedirektoratets magasin Norsk sokkel nr. 3-2005
Artikkelen er hentet fra Oljedirektoratets magasin Norsk sokkel nr. 3-2005

Jorda og solsystemet blei danna for om lag 4,6 milliardar år sidan. Dette svarer til 4,6 milliardar meter på tidslinja.

Den første aukinga i talet fossile artar finn vi for 542 millionar år sidan.
Menneska si skriftlege historie dekker berre dei siste 0,006 millimetrane på tidslinja.

Den geologiske tidsskalaen er eit viktig dokument, og fortel oss historia om jorda og liv på jorda.

I denne utgåva av Norsk Sokkel bruker vi fleire uttrykk frå den geologiske tidsskalaen. Illustrasjonen på denne sida vil være til hjelp for å forstå rekkefølga av dei geologiske epokane og prosessane som mellom anna har gjort Noreg til ein petroleumsnasjon.

 

Oppdatert: 11.12.2009