Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Høring: Endringer i ressursforskriften

29.06.2006 Oljedirektoratet foreslår enkelte endringer i forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften). Høringsfrist: 1.10.2006.

Endringene omfatter enkelte definisjoner og noen bestemmelser innen området undersøkelsesaktivitet. Blant annet foreslås det at den fiskerikyndige personen, som skal være om bord i fartøy som foretar seismisk undersøkelse, skal kunne dokumentere at vedkommende har vært aktiv fisker og/eller fiskerikyndig person i minst 12 måneder til sammen i løpet av de siste fem årene.

De foreslåtte endringene vurderes ikke å innebære negative økonomiske eller administrative konsekvenser.

Eventuelle kommentarer til høringen sendes til Oljedirektoratet innen 1.10.2006, gjerne på e-post: postboks@npd.no

Det tas sikte på at eventuelle endringer og rettelser trer i kraft 1.1.2007.

Kontaktperson i OD:
Øystein Dretvik, tlf.: 51 87 63 17

Oppdatert: 04.09.2009