Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Minister mot fattigdom

21.12.2006 Petroleumsvirksomheten kan bidra til å befri landet fra fattigdom, mener Esperanca Laurinda Bias. Hun er Mosambiks minister for utvinning av olje, gass og mineralressurser. Derfor er det er viktig at inntektene fra petroleumsindustrien kommer hele befolkningen til gode.

Tekst: Eldbjørg Vaage Melberg. Foto: Minna Suojoki.

 

Esperanca Laurinda Bias
Artikkelen er hentet fra Oljedirektoratets magasin Norsk sokkel nr. 3-2006

OD er vant til å ta imot høytstående gjester fra samarbeidende bistandsland. I mer enn 25 år har OD bistått utviklingsland i arbeidet med å forvalte sine petroleumsressurser. Målet er å bidra til en petroleumsvirksomhet som kan komme de enkelte landene til gode og dermed bekjempe fattigdom.

I høst var Esperanca Laurinda Bias gjest i OD. Hun har det siste halvannet året ledet ministeriet for mineralressurser i Mosambik. Før hun ble minister, var hun statssekretær i samme departement. Av utdannelse er hun økonom. Hun begynte å arbeide med naturressurser allerede i 1983 i et lite selskap som drev med edelstener.

Besøket i OD var ministerens første besøk i Norge som er Mosambiks viktigste samarbeidsland innenfor petroleumssektoren. Målet for samarbeidet er å styrke og supplere arbeidet med å utvikle petroleumsindustrien og forvalte petroleumsressursene til beste for nasjonen. OD samarbeider med søsterorganisasjonen INP (Instituto Nacional de Petróleo) som regulerende myndighet. Arbeidet skjer i nært samarbeid med Norad og Petroleumstilsynet.

- Samarbeidet med Norge begynte allerede på 1980-tallet, og det har fungert svært godt for vårt land, sier ministeren.

Mosambik har en kystlinje som er like lang som norskekysten, men foreløpig har det meste av petroleumsaktiviteten foregått på land. Allerede på 1960-tallet begynte Mosambik å tenke olje og gass, og i 2004 startet gassproduksjonen fra Temane-feltet i sørlige Mosambik. Sammen med Pande-feltet, som blir satt i produksjon i år, skal Temane levere betydelige mengder gass til Sør Afrika. De to feltene har gassreserver på cirka 100 milliarder standard kubikkmeter gass, og er dermed på størrelse med Friggfeltet i Nordsjøen.

Esperanca Laurinda Bias setter stor pris på samarbeidet med Norge. Opplæring og kompetanseoverføring er en viktig del av samarbeidet.

- Det finnes selvsagt noe kompetanse i Mosambik, særlig på det tekniske området. Men behovet er stort, både for mer teknisk kompetanse, og for kompetanse innenfor områder som sikkerhet, miljø og skattlegging.

Det er blant annet skatt fra petroleumsvirksomheten som skal bidra til å heve levestandarden for innbyggerne i Mosambik. Samarbeidsprosjektet mellom Norge og Mosambik, som startet i 1996 og ble avsluttet i 2005, blir i første omgang videreført i en ny periode på fire år. Bias er glad for at den norske regjeringen ønsker å fortsette samarbeidet med hennes land.

OLJE - FISK
I Mosambik, med sin lange kystlinje, er fiskerier naturlig nok en av de viktigste næringene. Nå har også petroleumsvirksomheten dratt til havs. I løpet av 2006 har landet tildelt fem utvinningstillatelser i havet lengst nord i landet (seks blokker). Sammenlignet med norske forhold kan seks blokker virke lite, men størrelsen på blokkene i havet utenfor Mosambik er på 2800 km2. En norsk blokk er som regel mellom 350 og 550 km2, og en britisk blokk er cirka 200-240 km2. Det betyr at seks blokker dekker store havområder. Derfor er det særdeles viktig at Mosambik finner fram til løsninger som gjør at petroleumsvirksomhet og fiskerier kan leve i fredelig sameksistens. Ministeren for naturressurser mener at den beste måten å lære dette, er å se det i praksis - i Norge. Derfor er det meningen at representanter for befolkningen i det aktuelle området nord i landet skal komme til Norge for å se og lære hvordan dette fungerer. Ministeren ønsker også at journalister reiser til Norge for å lage reportasjer om emnet, og dermed bidrar til å gi befolkningen i det aktuelle området nødvendig kunnskap.

Mosambik har en voksende reiselivsnæring. Derfor vil hun også la reiselivsfolk dra til Norge for å finne ut hvordan petroleumsvirksomhet og turisme kan eksistere sammen. Vekstpotensialet i turistnæringen er enormt, mener Bias, og benytter anledningen til å invitere nordmenn på ferie til hjemlandet sitt - som er svært vakkert, med flotte strender som har spesielt gode muligheter for dykking - og et behagelig klima!

ANTIKORRUPSJON
Bias og hennes følge var i Norge i første rekke for å delta på den internasjonale EITI-konferansen (Extractive Industries Transparency Initiative) for åpenhet og mot korrupsjon. Ministeren sier at det ikke er svært vanskelig å håndtere denne typen problemer i Mosambik når det gjelder petroleumssektoren. Hun understreker at landet både har lover og virkemidler for å forhindre korrupsjon, og regjeringen gjør sitt ytterste for å bekjempe den. Med norsk assistanse er det etablert rammebetingelser og institusjonell kapasitet til å håndtere den internasjonale petroleumsindustrien på en god måte for Mosambik.

LAND MED MULIGHETER
Mosambik er et land rikt på naturressurser. Men så langt utgjør mineralsektoren, inkludert olje og gass, mindre enn fem prosent av industrivirksomheten i landet. Derfor er det av stor betydning å øke olje- og gassproduksjonen. Blant annet er det viktig å kartlegge og finne ut hvor store olje- og gassressursene virkelig er.

Ministeren fra Mosambik er imponert av det hun har sett av norsk petroleumsvirksomhet. Et besøk på Hydros Osebergfelt i Nordsjøen var lagt inn i programmet for Norges-turen. Hydro har for øvrig signert en av lisensene utenfor kysten som ble tildelt i år og er i ferd med å planlegge seismisk kartlegging og boring. Også Det norske oljeselskap er engasjert i blokker på land i Mosambik.

- Mitt land har mye å lære. En viktig lærdom å trekke fra norsk petroleumsvirksomhet er det nasjonale innholdet i sektoren. Dette vil også bli viktig for Mosambik, sier hun.

Dessuten er hun opptatt av å utvikle regionale bånd og nettverk med nabolandene Zimbabwe, Malawi, Tanzania og Sør-Afrika. Det er allerede utviklet et godt samarbeid med Sør-Afrika og Tanzania innenfor forvaltning av petroleumsdata. Mosambik har et svært avansert system for dataforvaltning, basert på erfaringsoverføring fra Norge. Madagaskar og Kenya er også interessert i denne erfaringen.

Og så ønsker Bias norske virksomheter velkommen til sitt land:

- Mosambik er et godt og trygt land for forretningsvirksomhet, avslutter hun.

 

Oppdatert: 11.12.2009