Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Myndighetene vil ha fart i letingen

16.11.2006 Reglene om arealavgift endres fra nyttår.Hensikten er å få aktivitet i utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel som i dag ligger "brakk".

1. januar 2007 trer endringene i petroleumsforskriftens regler om arealavgift i kraft. Hensikten med regelendringene er å få rettighetshaverne til enten å sette i gang aktivitet i tillatelser som i dag ligger på vent, eller å tilbakeføre dem til staten slik at andre kan få prøve seg.

Arealavgiften skal være et virkemiddel for at tildelte områder blir utforsket på en effektiv måte slik at produksjon kan settes i gang så raskt som mulig og at levetiden for eksisterende felt forlenges. Etter det nye regelverket er hovedregelen at det ikke skal betales arealavgift for områder med leting og produksjon, mens områder uten aktivitet vil få høyere avgift enn i dag.

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009