Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Norsk sokkel får nye yttergrenser

27.11.2006 I løpet av 2007 vil FN fastsette nye yttergrenser for norsk kontinentalsokkel.

I 1996 fikk Oljedirektoratet i oppdrag av Utenriksdepartementet å samle inn data og kartlegge områder i Norskehavet og Barentshavet for å finne ut hvor langt norsk sokkel strekker seg utover 200-milsgrensen. Dersom Norge vinner fram med sitt syn, vil norsk sokkel bli ca 250 000 kvadratkilometer større enn den er i dag. Det er FNs havrettstraktat som regulerer sokkelgrenser. Datainnsamlingen på norsk sokkel er nå avsluttet, og dokumentasjonen fra OD overleveres FN. Geolog Morten Sand fra OD sammen med representanter fra UD er nå i New York for å presentere Norges syn. Et sammendrag av dokumentasjonen og kart som viser det norske synet på sokkelgrensene vil bli lagt ut på FNs hjemmsider i løpet av tirsdag 28. november.

Rutene på KART412.pdf (PDF 1,90 mb) viser Norges forslag til områder som skal inkluderes i norsk sokkel. Sammendragsrapporten kan lastes ned RAPPORT412.pdf. (PDF 10,8 mb).

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009