Ny målemetode for olje innføres

01.11.2006 EU innfører nytt direktiv for måleinstrumenter. Det nye direktivet får betydning for måling av væsker i petroleumsindustrien.

All petroleum som produseres og eksporteres fra norsk kontinentalsokkel måles i forbindelse med kjøp, salg og beregning av skatt og avgifter. OD fører tilsyn med at målingene er nøyaktige nok.

EU-direktivet (Directive 2004/22/EC of the European parliament and of the council of 31. March 2005 on measuring instruments - MID) om måleinstrumenter er årsaken til at den norske måleforskriften er blitt endret. Forskriftsendringen trådte i kraft 30. oktober 2006.

Hensikten med forskriftsendringen er å sikre fri flyt av varer og tjenester ved at hele EU får likt krav til måleutstyr innen en rekke områder: Blant annet omfattes vann-, elektrisitets- og varmemålere av forskriften. Det samme gjelder automatiske vekter.

 - For oljeindustrien betyr i praksis endringen at leverandørene får et ekstra krav til kvalitetssikring av måleinstrumenter, sier Steinar Fosse, sjefingeniør i OD.

Skatt, avgifter og direkte eierskap sikrer staten en stor del av verdiene som skapes av petroleumsvirksomheten. I 2005 var statens inntekter fra petroleumsvirksomheten om lag 300 milliarder NOK, og sektoren bidro med 25 prosent av den totale verdiskapingen i Norge.

- MID pålegger leverandørene nye krav til kvalitetssikring. Design og bygging av væskemålestasjoner omfattes av direktivet, men gassmålestasjoner er unntatt. Leverandørene må etablere det nye systemet i samarbeid med Justervesenet som er nasjonalt kontrollorgan, sier Fosse.

OD ønsker å informere om de praktiske sidene av forskriftsendringen og bidra til en felles forståelse av hvordan måleinstrumentdirektivet vil virke under ODs ansvarsområde. Det gjøres på et informasjonsmøte hos OD 3. november 2006.

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg,
tlf.: 51 87 61 00.

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.