Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

OD skal tette kunnskapshull i Nordland VI og Troms II

31.03.2006 Det blir ifølge den helhetlige forvaltningsplanen ikke igangsatt petroleumsvirksomhet i Nordland VII og Troms II i inneværende stortingsperiode. Men Oljedirektoratet skal innen 2010 gjennomføre kartleggingsarbeid i området. - Mange kunnskapshull skal tettes, det blir en viktig jobb for OD fram mot 2010, sier direktør Bente Nyland i Oljedirektoratet.

OD har hele tiden vært involvert i arbeidet med utarbeidelsen av den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten. - Vi er godt fornøyd med at vi nå har fått klarsignal til å utforske Nordland VII og Troms II videre de neste årene, sier Nyland. Hun understreker viktigheten av at OD nå skal gjøre seismiske undersøkelser i de mye omtalte områdene.

Formålet med forvaltningsplanen er å legge til rette for langsiktig verdiskaping i havområdene, samtidig som man sikrer miljøet. For å få til dette er påvirkningene fra petroleumsvirksomhet, sjøtransport og fiskerier sett i sammenheng. De viktigste utfordringene fremover er langtransportert forurensning, videreutvikling av økosystembaserte fiskerier, å bekjempe det ulovlige fisket i Barentshavet, introduserte arter, og en god styring av risikoen for akutt forurensning.

Stortingsmeldingen legger opp til en systematisk overvåking og oppfølging av havmiljøet, og tiltak for en økosystembasert havforvaltning. Den legger også vekt på arbeidet mot akutt oljeforurensning fra sjøtransport og petroleumsvirksomhet. Det skal være en høy grad av beskyttelse av de mest verdifulle delene av havområdene. Les mer i pressemelding fra Statsministerens kontor.

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009