Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

RNB2006 - Fortsatt høy produksjon

12.05.2006 I revidert nasjonalbudsjett fremkommer det en forventning om fortsatt høy produksjon av olje og gass. Oljedirektoratets prognoser er benyttet for beregningene.

Oljedirektoratets prognose (OD-prognosen) av fremtidig produksjon er benyttet som grunnlag for Revidert nasjonalbudsjett 2006. For 2006 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen vil bli noe lavere enn i 2005, 141 millioner Sm3 (2,4 millioner fat per dag). Usikkerheten i 2006 er anslått til å være +/- sju prosent. Usikkerheten er særlig knyttet til reservoarenes leveringsevne, tidspunkt for oppstart av nye prosjekt samt regulariteten på feltene i drift. Faktisk produksjon hittil i år viser at det produseres 0,4 prosent mer enn prognosert.
I perioden 2006 - 2010 forventes det noe økende produksjon, i alt 735 millioner Sm3 olje blir anslått produsert. Over 97 prosent forventes å komme fra felt i drift eller felt vedtatt utbygget. Dette inkluderer tiltak for økt uvinning på de samme feltene.

 

Oljeproduksjonsprognose fordelt på modenhet

 
I tillegg til oljen produseres det nær 400.000 fat oljeekvivalenter per dag NGL og kondensat.

Gassalget i 2006 er anslått til om lag 87 milliarder standard kubikkmeter. Dette er to og en halv prosent høyere enn salgsvolumet for 2005. De kommende årene forventes en økning i gassalget. I revidert nasjonalbudsjett for 2006 er det lagt til grunn en økning opp til 120 milliarder Sm3 i 2010.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 11.12.2009