Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2005

12.01.2006 Pressemelding 2/2006: 2005 resulterte i ny rekordproduksjon av gass fra norsk kontinentalsokkel. Oljeproduksjonen ble lavere enn antatt. Til tross for få letebrønner, var resultatene gode, med funn i nye områder og med funn i nye letemodeller i modne områder. Sokkelåret 2005 inneholder fakta fra året som gikk og utsikter for kommende femårsperiode.

Petroleumsproduksjon
Det ble produsert i alt 257 millioner salgbare Sm3 oljeekvivalenter i 2005. Dette er 6 millioner Sm3 o.e. mindre enn rekordåret 2004. Totalproduksjonen av petroleum i 2006 antas å bli 250 millioner Sm3 o.e.

Aktivitetsnivået
Investeringer for 2005 er anslått til nærmere 83 milliarder kroner (2005) eksklusiv letekostnader. Dette er 16 milliarder mer enn året før. For 2006 er investeringene, eksklusiv letekostnader, anslått til 81 milliarder kroner. I tillegg anslås det at det vi benyttet 12 milliarder kroner i forbindelse med leting.

Nye felt
To nye felt er satt i produksjon sent i 2005; Kristin og Urd. I 2006 forventes det at ytterligere to nye felt vil komme i produksjon; Enoch og Blane.

Utbygginger
I løpet av 2005 ble 16 planer for utbygging og drift (PUD) og planer for anlegg og drift godkjent. I tillegg ble søknad om PUD-fritak for Tune godkjent. I 2006 forventes det at om lag 10 PUD for utbygging av funn vil bli oversendt myndighetene. I tillegg til disse forventes det innsending av endret PUD for flere felt i drift. Gjenåpning av nedstengte felt kan også aktualiseres.

Nye aktører
I alt ni nye selskap ble i løpet av 2005 prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel. Ved årsskiftet var ytterligere ti selskap under vurdering.

Tildeling av areal
I løpet av 2005 ble selskapene på norsk sokkel tilbudt 45 nye utvinningstillatelser. Det gjaldt tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO). Høsten 2005 utløp også søknadsfristen for utvinningstillatelser i forbindelse med 19. konsesjonsrunde.

Leteaktivitet
Det ble påbegynt 12 letebrønner i 2005. Av disse er ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner. Det er gjort seks nye funn, tre i Nordsjøen og tre i Norskehavet.

Stabile ressurser
Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2005. Det har imidlertid vært en betydelig modning av ressursene.

Miljø
Oljedirektoratet har vært involvert i en rekke miljørelaterte prosjekter i løpet av 2005.

E-drift
E-drift betyr å ta i bruk nye driftsformer. Disse baserer seg på at IKT løsninger som inkluderer (nær) sanntidsdata brukes for å integrerte arbeidsprosesser, mellom fag, hav og land og forskjellige organisasjoner. Hensikten med dette er å få til hurtigere og bedre beslutninger.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 29.01.2013