Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2005 - Aktivitetsnivået

12.01.2006 Vi er inne i en periode med høy aktivitet på norsk sokkel. Den høye aktiviteten skyldes investeringer knyttet til store prosjekt som utbygging av Ormen Lange og Snøhvit. I tillegg kommer investeringer i økte utvinningsprosjekter på felt, planer for nye prosjekter på felt og en rekke mindre funn som samlet bidrar til den høye aktiviteten.

Investeringer for 2005 er anslått til nærmere 83 milliarder kroner (2005) eksklusiv letekostnader. Dette er 16 milliarder mer enn året før.

I løpet av 2005 ble 16 planer for utbygging og drift (PUD) og planer for anlegg og drift godkjent. I tillegg ble søknad om PUD-fritak for Tune godkjent.

For 2006 er investeringene, eksklusiv letekostnader, anslått til 81 millioner kroner. I tillegg anslås det at det vi benyttet 12 milliarder kroner i forbindelse med leting.

I 2006 forventes det at om lag 10 PUD for utbygging av funn vil bli oversendt myndighetene. I tillegg til disse forventes det innsending av endret PUD for flere felt i drift. Gjenåpning av nedstengte felt kan også aktualiseres. I motsetning til prosjekter godkjent i 2005, kan om lag halvparten av investeringene i nye funn være knyttet til nye produksjonsinnretninger.

Det er prognosert et høyere aktivitetsnivå enn tidligere med en total investering på 366 milliarder kroner i neste 5-års periode. Dette er en oppjustering på 62 milliarder kroner i forhold til NB2006. Investeringer i felt samt rør- og landanlegg under bygging vil halveres i fra dagens nivå på ca 40 milliarder kroner i 2007. Dette skyldes i stor grad at prosjektene Langeled, Ormen Lange og Snøhvit, nærmer seg ferdigstilling.

Det er stor usikkerhet knyttet til det framtidige investeringsnivået på norsk kontinentalsokkel. Dette gjelder spesielt tidsinnfasing av prosjekter som per dato ikke er besluttet gjennomført. I tillegg kan investeringsprofilet endre seg på grunn av tidsforskyvning og nivå på besluttede prosjekter.

Investeringer norsk kontinentalsokkel

Investeringene i perioden 2006 - 2010 er fordelt på 43 prosent til utvinningsbrønner, 19 prosent til modifikasjoner av eksisterende installasjoner, 20 prosent til bygging av nye installasjoner og 18 prosent til investeringer i rør- og landanlegg.

Fordeling av investeringene har endret seg markant siden sist investeringstopp som var i 1998. I 1998 var halvparten av investeringene relatert til bygging av nye innretninger, mens det i dag er kun 20 prosent som går til nye innretninger. Brønner, modifikasjoner, rør og landanlegg har i nå 60 -70 prosent høyere investeringer enn i 1998.

Investeringer

Driftskostnadene eksklusiv CO2-avgift og tariffer utgjorde i 2005 om lag 31 milliarder kroner. De videre samlede driftskostnadene vil årlig ligge rundt 36-37 milliarder kroner i perioden fram til 2010.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 11.12.2009