Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2005 - Leteaktivitet

12.01.2006 Det ble påbegynt 12 letebrønner i 2005. Av disse er ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner. Det er gjort seks nye funn, tre i Nordsjøen og tre i Norskehavet.

Selv om antallet letebrønner er lavere enn hva OD forventet i begynnelsen av året vurderes likevel leteresultatene som gode med funn i nye områder og med funn i nye letemodeller i modne områder. Ressurstilveksten fra letevirksomheten er i størrelsesorden 3-16 mill Sm3 olje og 39-119 mrd Sm3 gass utvinnbart. Sammenholdt med 2004 er dette en økning i ressurstilveksten.

I Nordsjøen har Norsk Hydro i undersøkelsesbrønn 35/11-13 påvist et mindre oljefunn i jura like nord for Framfeltet. Funnet ligger i et område med utbygd infrastruktur for produksjon av hydrokarboner. Mulighetene for at det vil være drivverdig vurderes derfor som gode og bekrefter enda en gang at det kan gjøres lønnsomme funn i de modne deler av sokkelen.
Like sør for dette funnet i blokk 31/2 har Norsk Hydro funnet olje i midtre jura sandstein  under selve Trollfeltet. Funnet ble påvist ved å fordype utvinningsbrønn 31/2-11 H. Dette funnet er gjort i en lite utforsket letemodell i Trollområdet.

Videre har Norsk Hydro påtruffet gass helt nord i Nordsjøen i undersøkelsesbrønn 35/2-1. Dette gassfunnet ligger like vest for Agatfunnet i et grunt sandsteinreservoar. Brønnen ble avsluttet på et dyp av 687 meter under havoverflaten. Brønnen testet en ny letemodell og er det grunneste letemål som er utforsket på norsk sokkel hittil.

I dypvannsområdene i Norskehavet er det gjort to nye gassfunn. Statoil har påvist et mindre gassfunn i undersøkelsesbrønn 6302/6-1 i paleocene sandstein i Mørebassenget mens Norsk Hydro har påvist gass i undersøkelsesbrønn 6605/8-1 i Vøringbassenget. Denne brønnen ble produksjonstestet. Videre avgrensning må til for å avdekke ressurspotensialet. Begge funnene er lokalisert i lite utforskete leteområder i Norskehavet og vurderes som viktige for å forstå den geologiske utviklingen i disse områdene.  

Sør for Kristinfeltet i Norskehavet har Norske Shell påvist gass i undersøkelsesbrønn 6406/9-1.  Funnet er gjort i sandsteiner av jura alder. Det ble gjennomført en omfattende innsamling av kjerner og logger i tilegg til at det ble utført to produksjonstester med gode resultater. Det er planlagt en avgrensningsbrønn i 2006 for endelig å fastslå størrelsen. Funnet er svært spennende for den videre utvikling av dette området i Norskehavet.

Nye funn 2005 - Utvinnbare ressurser

Brønn

Operatør

 

Olje [mill Sm3]

 

Gass [mrd Sm3]

 

35/11-13

 

Norsk Hydro

1-5

 

31/2 N- 11 H

 

Norsk Hydro

2-10

 

35/2-1

 

Norsk Hydro

 

14-19

6605/8-1

 

Norsk Hydro

 

15-48

6302/6-1

 

Statoil

 

1-3

6406/9-1

Norske Shell

 

10-50

 

 

3-15

40 - 120


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 29.01.2013