Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2005 - Ressursregnskapet (foreløpige tall per 31.12.2005)

12.01.2006 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2005. Det har imidlertid vært en betydelig modning av ressursene.

4,3 GSm3 oljeekvivalenter (milliarder Sm3 o.e) er produsert per 31.12.2005. 54 funn og mer enn 200 prosjekter for økt utvinning gir en portefølje på 5,4 GSm3 o.e. gjenværende påviste ressurser.


Ressursregnskapet

Det har i 2005 vært en betydelig økning i brutto reserver. Økningen i brutto gass- og væskereserver er på 281 MSm3 oljeekvivalenter (millioner Sm3 o.e.). Innlevering av plan for utbygging og drift (PUD) for Tyrihans, godkjenning av endret PUD for Statfjord (Statfjord senfase) og en økning av reservene på Kristin er de største bidragsyterne til denne økningen.

Omtrent 163 MSm3 o.e skyldes godkjenning og innlevering av utbyggingsplaner samt reserver som er besluttet i rettighetshavergruppene. De resterende 118 MSm3 o.e skyldes økninger i reservene på flere felt blant annet som følge av at betingede ressurser i felt er besluttet.

Brutto økning i oljereserver i løpet av 2005 var 155 MSm3 - eller nær 1 milliard fat. Dette utgjør 19 prosent av ODs målsetting om å oppnå 5 milliarder fat nye oljereserver før 2015. Økningen i 2005 er det høyeste på fem år.

Oljereserver

Kondensatreservene er redusert med 31 MSm3 o.e som følge av at feltene Kristin, Mikkel og Åsgard fra 1. juli 2006 vil selge kondensatreservene som olje. (Halten Blend).
Anslaget for de totale uoppdagede ressursene er uendret i forhold til anslaget gitt i fjor.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 11.12.2009