Sokkelåret 2005 - Tildeling av areal

12.01.2006 I løpet av 2005 ble selskapene på norsk sokkel tilbudt 45 nye utvinningstillatelser. Det gjaldt tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO). Høsten 2005 utløp også søknadsfristen for utvinningstillatelser i forbindelse med 19. konsesjonsrunde.

TFO 2005
26 selskaper fikk i desember 2005 tilbud om i alt 45 utvinningstillatelser i modne områder av norsk sokkel. Tildelinger av areal i 2005 var den tredje som omfattes av ordningen med tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO). Både areal og antall søkere har vokst for hvert år.

Hensikten med TFO-ordningen er å fremme raskere utforskning i modne områder. Ordningen gir også økt forutsigbarheten ved at industrien nå vet hvilke områder som er tilgjengelig i modne deler av sokkelen kommende år. De forhåndsdefinerte områdene skal utvides med nye blokker hvert år i takt med at sokkelen modnes for petroleumsaktivitet, men områdene skal ikke innskrenkes. Det skal gjøre det mer attraktivt for nye og mindre selskaper å etablere seg på norsk sokkel.

- Flere av de godt etablerte selskapene på norsk sokkel har fått tilbud om areal i TFO 2005, samtidig er det gledelig å se at også mange nye aktører med dette får oppgaver på norsk sokkel, fortalte Oljedirektoratets koordinator for TFO 2005, May-Britt Vik, da tilbudet gikk ut til selskapene like før jul.
TFO 2005 ble behandlet i statsråd 6. januar 2006. Alle selskapene aksepterte tilbudet.


Tilbud til 16 operatører:
(antall operatørskap i parentes)

 • BG Norge (4)
 • DNO (2)
 • DONG Norge(2)
 • Endeavour Energy Norge (1)
 • Eni Norge (1)
 • Idemitsu Petroleum Norge(1)
 • Lundin Norway (2)
 • Norsk Hydro produksjon (12)
 • Norske Shell (1)
 • Paladin Resources Norge (1)
 • Pertra (2)
 • Petro-Canada UK Limited (2)
 • Revus Energy (1)
 • Statoil (10)
 • Talisman Energy Norge (1)
 • Total  E & P Norge (2)

Tilbud til 26 rettighetshavere:
(antall andeler i parentes)

 • Altinex Oil (2)
 • BG Norge (4)
 • ConocoPhillips Skandinavia (1)
 • DNO (5)
 • DONG Norge (5)
 • Endeavour  Energy Norge (2)
 • Eni Norge (5)
 • E. ON Ruhrgas Norge (1)
 • ExxonMobil Norway (3)
 • Gaz de France (2)
 • Idemitsu Petroleum Norge(3)
 • Lundin Norway (2)
 • Maersk Oil Norway (1)
 • Norsk Hydro Produksjon  (17)
 • Norske Shell (2)
 • Norwegian Energy Company (NORECO) (3)
 • Paladin Resources Norge (2)
 • Pertra (4)
 • Petro-Canada UK Limited (5)
 • Premier Oil Norge (5)
 • Revus Energy (11)
 • RWE Dea  Norge (3)
 • Statoil (16)
 • Talisman Energy Norge (1)
 • Total  E & P Norge (4)
 • Wintershall  Norge (2)

19. konsesjonsrunde
Søknadsfristen for 19. konsesjonsrunde løp ut 15. november 2005. I alt 24 selskaper hadde da søkt om utvinningstillatelser. Tildelinger skal etter planen skje i løpet av første kvartal 2006.

64 blokker eller deler av blokker ble utlyst i 19. konsesjonsrunde. Disse fordeler seg med 34 i Norskehavet og 30 i Barentshavet. Blokkene utgjør et areal på 24 451 km2.

Myndighetene har mottatt søknader om utvinningstillatelser fra 24 selskap, alene og/eller som del av en søkergruppe (AMI):

 • Amerada
 • BG
 • Chevron
 • ConocoPhillips
 • Discover Petroleum
 • DNO
 • DONG
 • Eni
 • Faroe Petroleum
 • Gaz de France
 • Hydro
 • Idemitsu
 • Lundin
 • Marathon
 • NORECO
 • Premier Oil
 • Revus
 • RWE Dea
 • Shell
 • Statoil
 • Svenska Petroleum
 • Talisman
 • Total
 • Wintershall

Tidsplan for 19. konsesjonsrunde:
14.okt 2004   Invitasjon til å nominere blokker
23.feb. 2005   Nominasjonsfrist
16.juni 2005   Utlysning
15.nov. 2005   Søknadsfrist
1. kvartal 2006   Tildeling

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009