Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Utvider samarbeidet med Madagaskar

13.12.2006 Madagaskar blir et sentralt samarbeidsland i norsk utviklingspolitikk gjennom Olje for utvikling. Petroleumsvirksomheten i landet er i oppstarten. Seismikktolkning har foregått hos Oljedirektoratet.

Programmet Olje for utvikling (OfU) er et sentralt satsingsområde for regjeringens utviklingspolitikk. Gjennom OfU samarbeider flere departementer om bistand til utviklingsland når det gjelder petroleumsforvaltning og godt styresett. Madagaskar er ett av ni land som er blinket ut som hovedsamarbeidsland for denne satsingen.

- Landet er i oppstartsfasen med petroleumsvirksomhet. Det har vært lett etter olje og gass på Madagaskar lenge, uten at det tidligere er gjort drivverdige funn, sier Gunnar Søiland, sjefingeniør i OD.

Høy oljepris er en viktig årsak til at landet neste år starter prøveproduksjon av tungolje som Madagaskar har store forekomster av på land. Den første tildelingsrunden offshore er lyst ut. 

- I den forbindelse er det samlet inn ny seismikk. Flere oljeselskaper har kjøpt seismikken og bruker den som basis for søknadene sine, sier Søiland.

OD kommer til å ha et omfattende institusjonssamarbeid med OMNIS (Office des Mines Nationales et de Industries Strategiques) på Madagaskar i flere år framover.
I en oppstartsfase av samarbeidet mellom Norge og Madagaskar har stiftelsen Petrad koordinert kompetanseoverføring i form av kurs, konferanser og konsulenthjelp.

Denne høsten har de to OMNIS-geologene Ranaivoson Bakolalao og Raharimananirina Clodette arbeidet med tolking av seismikk fra sokkelen vest for Madagaskar. Tolkingen har foregått i ODs lokaler i Stavanger.

- IT-forholdene på Madagaskar er dårlige. I OD har vi maskiner og programvare som fagfolkene fra OMNIS ikke har tilgang til hjemme. Derfor arbeider de her sammen med våre geologer. Samarbeid mellom myndighetsorganer ved å løse faglige utfordringer er lærerikt for begge parter, sier Søiland.
OfU-samarbeidet er et langsiktig samarbeidsprosjekt som i tillegg til petroleumsforvaltning innebærer finansforvaltning, miljø og antikorrupsjonsarbeid. OfU koordineres av Norad. OD, Finansdepartementet og Statens forurensningstilsyn skal stå for implementeringen av samarbeidet med Madagaskar.

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009