Bente Nyland ny oljedirektør

21.12.2007 Konstituert oljedirektør Bente Nyland ble i statsråd i dag utnevnt til ny oljedirektør. Med henne får Oljedirektoratet (OD) en geolog på toppen.

Bente Nyland er ODs tredje direktør. Hun etterfølger Gunnar Berge som forlot sin stilling i juni i år. Fredrik Hagemann var ODs første direktør.

- Jeg er overveldet og glad for den tilliten som er vist meg. Jeg er stolt over å ha fått stillingen og stolt av organisasjonen jeg er satt til å lede. Etter å ha vært medarbeider og leder i OD i mange år, vet jeg at det faglige nivået her er svært høyt, sier hun, og legger til at OD trenger enda flere dyktige medarbeidere.

Den nye oljedirektøren understreker at utfordringene på norsk kontinentalsokkel er betydelige, aktiviteten er høy og engasjementet rundt petroleumssektoren er stort.

Nyland har arbeidet i OD siden 1989. Hun har i en årrekke hatt ansvaret for uoppdagede ressurser, utforsking av nye områder, nye aktører på norsk sokkel og har arbeidet med tildelingsrunder.

Hun begynte som nyutdannet geolog fra Universitet i Oslo i Statoil i 1984. Der arbeidet hun med leting i fem år. I 1989 gikk hun til OD, og i 1993 fikk hun sin første lederstilling i direktoratet. Da direktoratet gjennomgikk en omfattende organisasjonsendring i 2001, ble hun en av fire toppledere. I 2004 ble OD delt i to: Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. Nyland fortsatte i Gunnar Berges ledergruppe som besto av åtte personer. Fra juni 2007 har hun vært konstituert oljedirektør.


Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009