Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Bistår Nigeria for å redusere gassbrenning

17.09.2007 Brenning av gass gir store utslipp av karbondioksid. Oljedirektoratet gir råd til oljemyndighetene i Nigeria om hvordan gassbrenningen kan reduseres.

Brenning av gass i fakkel er nødvendig som et sikringstiltak på innretningene for å hindre eksplosjon blant annet i trykksatte system. Fakling ut over det som av sikkerhetsmessige årsaker er nødvendig, er normalt ikke tillatt i Norge. Det medfører at utslippene fra norsk petroleumsvirksomhet er lavt sammenlignet med andre land.

Norges erfaringer med gassbrenning er en av grunnene til at representanter fra oljemyndighetene i Nigeria nylig besøkte Oljedirektoratet. Nigeria har store mengder gass som landet ønsker å utnytte på best mulig måte.

- Vi ønsker å trekke på Norges erfaringer når det gjelder policy, deling av data, organisering og oppfølging av gassvirksomheten i Norge, sier Oliver C. Okparaotiako, representant for  DPR (Department of Petroleum Resources) i Nigeria.

Den seinere tiden er det fokusert på den omfattende brenningen av gass som foregår i Nigeria – det vil si om lag 40 prosent av gassen – og hvordan denne kan reduseres.

Nigeria har utarbeidet en overordnet gassplan. Viktige elementer i denne planen er, ved siden av eksport av LNG (Liquefied Natural Gas), bruk av gass til injeksjonsformål for å øke oljeutvinningen samt å se på muligheten for å bruke gass internt i Nigeria.

- I dette arbeidet er organiseringen av myndighetsapparatet og utvikling av et petroleumsregelverk sentralt. Vi håper at erfaringene fra norsk sokkel kan være til nytte for land som sliter med dette problemet, sier Steinar Njå, prosjektleder for Oljedirektoratets samarbeid med Nigeria.

Samarbeidet mellom de to landene har pågått i flere år. Intsok (Norwegian Oil and Gas Partners) har ansvaret for det industrielle samarbeidet, mens Oljedirektoaret koordinerer samarbeidet på myndighetssiden.

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

På besøk i Oljedirektoratet, fra venstre: Francis O. Akintimehn, Oliver C. Okparaotiako, Okechukwu A. Okoro og Francis Chucks Onyenefa.
Nigeria ønsker å lære mer om hvordan de kan bruke gassen i stedet for å brenne den opp. På besøk i Oljedirektoratet, fra venstre: Francis O. Akintimehn, Oliver C. Okparaotiako, Okechukwu A. Okoro og Francis Chucks Onyenefa.

 

 

Oppdatert: 11.12.2009