Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Blod, svette og tårer

17.10.2007 I dette scenarioet er olje- og gassprisene høye. Dette skaper høy aktivitet og god tilgang på areal. Men leteresultatene skuffer. Høye priser gir imidlertid betydelig teknologiutvikling og satsing på økt utvinning.

I Norskehavet og Nordsjøen finner selskapene betydelig mindre enn forventet. Det oppnås enighet med Russland om utforsking av omstridt område, men det blir ikke gjort noen betydelige funn i våre områder.

Leteresultatene fører til at interessen for norsk sokkel kjølner. Mange aktører trekker seg ut. Aktører med fokus på økt utvinning synes imidlertid fortsatt at norsk sokkel er interessant. Høy oljepris fører til teknologiutvikling innen CO2-injeksjon. CO2 –injeksjon øker utvinningsgraden og bidrar til høyere oljeproduksjon på en rekke felt.

Det viser seg at det er svært krevende og dyrt å utvinne gass fra kull til havs. Forekomstene av gasshydrater er betydelig mindre enn antatt, og de blir ikke kommersielle. Utover i perioden blir det ledig kapasitet i norske gassrør. Etter avtaler med Russland fylles norske rør med russisk gass.

Få og mindre funn gjør at produksjonen i dette scenarioet blir lavere enn Oljedirektoratets langtidsprognose.

 

Oppdatert: 04.09.2009