Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Dypt drikkevann i Øst-Afrika

15.06.2007 Petroleumsgeologer fra Oljedirektoratet (OD) har bidratt til å finne drikkevann på 600 meters dyp i Tanzania. Seismikken indikerer at det dreier seg om store volumer.

Tekst: Fridtjof Riis / Foto: Henning Dypvik

Hydrogeologen Fridtjov Ruden i grunnvannselskapet AGWAs Tanzania-prosjekt kontaktet geologene i OD sommeren 2006 og ba om data til prosjektet. Det var trolig første gang OD-geologer for alvor snuste på denne delen av geofaget og oppdaget både likheter og forskjeller mellom å lete etter petroleum og å lete etter vann.

Petroleumsgeologen leter etter ikke-fornybare ressurser, hydrogeologen forsøker å finne en fornybar ressurs. Petroleumsforekomstene er godt forseglet og ligger vanligvis dypt under overflaten. En hydrolog leter etter vann i grunne lag, av og til ved hjelp av lettseismikk. Petroleumsgeologen leter etter lukkede strukturer, slik at de danner feller for olje og gass. Hydrologen leter etter trauformede strukturer som leder vann ned til en brønn. I begge tilfeller er undersøkelsene rettet mot det som ligger mellom porerommene i steinen.

En viktig forskjell mellom hydrogeologi og petroleumsgeologi er at undersøkelsene vanligvis foregår på ulike dyp. Alle sedimentbassenger med porøse bergarter har vannfylte porerom, men dette vannet inneholder vanligvis salt og er ikke egnet som drikkevann. Hvor dypt det er mulig å finne ferskvann i sedimentbassenger på land, er avhengig av nedbørsmengde, hvor mye vann som renner av på overflaten og hvor dypt regnvannet trenger ned i bakken. Det finnes ferskvannsreservoarer som er dypt begravd og som regnvannet ikke trenger ned i, men slike reservoarer vil etter hvert bli tømt dersom de blir tappet til vannforsyning.

Seismikk fra OD har bidratt til at det kan bores etter vann i Tanzania
Seismikk fra OD har bidratt til at det kan bores etter vann i Tanzania

Få bekker, mye grunnvann
I et område rundt Dar-es Salaam i Tanzania ligger det sandavsetninger fra bakkenivå og ned til store dyp. Regnvannet trekker ned i den porøse sanden, og det er svært lite avrenning på overflaten. Det er knapphet på drikkevenn i hele området, som har mer enn tre millioner mennesker. Ideen til hydrogeolog Ruden var å undersøke om det kunne være ferskvann på større dyp enn det som er vanlig. I tillegg ville han finne ut om det lot seg gjøre å finne egnede steder å plassere brønner som vil bli etterfylt med regnvann, selv på store dyp. På 1970- og -80- tallet ble det boret noen dype letehull etter olje og gass i dette området, og dataene fra disse hullene tydet på at det kunne være ferskt vann langt ned. Ruden hadde vært i kontakt med Tanzanias statsoljeselskap TPDC og fått tilgang på data både fra borehull og seismikk.

OD har en samarbeidsavtale med TPDC og har bistått Tanzania med rådgivning i petroleumssektoren helt siden 1970-tallet. På grunn av dette, kjenner geologer i OD litt til geologien i området, og OD har lagret data fra seismikk og gamle letehull. Så da Ruden tok kontakt, fant geologene i OD fram de aktuelle dataene. Ettersom vannreservoarene ligger svært dypt, kunne både seismikken og borehullsloggene, som egentlig var samlet inn med tanke på oljeleting, brukes til å lete etter vann.

Ferskvann på 600 meters dyp
Det er ikke så ofte geologene i OD venter i spenning på resultater fra en vannboring, men gleden var stor over at resultatet av den første boringen var positivt. Hullet påviste sand med ferskvann helt ned til 600 meters dyp. Hydrogeolog Fridtjov Rudens beregninger viser at det er god tilførsel av vann fra overflaten. Vanligvis vil saltvann fra havet trenge inn i grunnvannet på disse dypene, men forklaringen på at det er ferskvann i dette området, er trolig at det går en langsom strøm av ferskvann gjennom sedimentene i grunnen. Vannstrømmen drenerer via sedimentene ut på kontinentalsokkelen i Det indiske hav.

Prosjektet er nå i gang med neste boring, og vi vil fortsatt følge med og håpe på gode resultater.

 

Oppdatert: 11.12.2009