Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Første olje fra Enoch

01.06.2007 31. mai ble produksjonen på grensefeltet Enoch i Nordsjøen satt i gang. Dette er det første feltet som er bygd ut etter at rammeavtalen om petroleumssamarbeid over grenselinjen ble signert av britiske og norske myndigheter i 2005.

 

Illustrasjon

Enochfeltet ligger på grensen mellom norsk og britisk kontinentalsokkel, med 80 prosent på britisk side og 20 prosent på norsk side.

Eva Halland, direktør med ansvar for grensefelt i Oljedirektoratet, konstaterer at samarbeidet mellom myndighetene i forbindelse med utbyggingen har gått svært bra.

- Vi håper avtalen om Enoch danner mønster for seinere utbygginger, sier hun. 

Da de store grensefeltene Frigg, Statfjord og Murchinson i Nordsjøen ble bygd ut, ble det inngått separate avtaler mellom britiske og norske myndigheter for hvert felt. Siden framtidens grensefelt ville bli mindre enn disse tre, ble myndighetene i de to landene i 2005 enige om å inngå en rammeavtale. Målet for rammeavtalen er å bidra til effektive utbygginger og sørge for at to ulike nasjoners rammeverk ikke hindrer utbygging av felt som ligger både på norsk og britisk side.

Enochfeltet ble påvist i 1985 og er utviklet med en horisontalbrønn boret fra en bunnramme som er oppkoblet mot Brae A-plattformen 16 kilometer nordvest for Enoch. Talisman er operatør. Det forventes en produksjon på 12.000-14.000 fat olje og 550.000-600.000 standard kubikkmeter gass per dag. Oljen blir behandlet på Brae A og eksportert gjennom Forties rørledningssystem til Storbritannia.

Eierskapsfordelingen i Enoch er Talisman North Sea Ltd. (24 prosent), Talisman LNS Ltd. (1,2 prosent), Dyas UK Ltd. (14 prosent), Bow Valley Petroleum (UK) Ltd. (12 prosent), ROC Oil (GB) Ltd. (12 prosent), Dana Petroleum (E&P) Ltd. (8,8 prosent), Endeavour Energy (UK) Ltd. (8 prosent), Statoil ASA (11,78 prosent), Altinex Oil AS (4,36 prosent), Det Norske Oljeselskap AS (2 prosent) og Dong Norge AS (1,86 prosent).

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 11.12.2009