Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Full gass

17.10.2007 Aktiviteten er høy. Det er stor tilgang på leteareal, det gjøres mange funn og miljøhensyn setter få begrensninger på aktiviteten. Lave olje- og gasspriser begrenser leteaktiviteten, men etter hvert tar den seg opp fordi det gjøres flere og store olje- og gassfunn. Produksjonen er høy.

En stor gassutbygging i Norskehavet fører til at det bygges et nytt rør til Nordsjøen. Norge og Russland blir enige om utforsking av omstridt område i Barentshavet, og det gjøres flere store gassfunn i dette området. Det gir grunnlag for bygging av en ny LNG-terminal (Liquefied Natural Gas) på kysten av Finnmark.

Det nordlige Barentshavet og området rundt Jan Mayen åpnes for letevirksomhet. Det gjøres funn utenfor Jan Mayen. Utover i perioden blir det også gjort flere store olje- og gassfunn nord i Barentshavet. Nordområdene blir etter hvert tyngdepunktet for olje- og gassvirksomheten i Norge. Tilgang til nordområdene gjør at norsk sokkel fortsatt er attraktiv for de store aktørene.

Norge holder fast på målet om å redusere utslippet av klimagasser med 30 prosent fram til 2020. Det blir gitt betydelig offentlig støtte til CO2-håndtering og til å forsyne petroleumsvirksomheten på sokkelen med elektrisitet fra land. Lave oljepriser gjør at injeksjon av CO2 til økt oljeutvinning ikke blir lønnsomt nok.

Flere og større funn enn forventet gjør at produksjonen blir høyere enn Oljedirektoratets langtidsprognose. Det blir funnet mest gass, og gassleveransene fra norsk sokkel øker.


 

Oppdatert: 04.09.2009