Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Geolog til topps i Oljedirektoratet

27.06.2007 Med Bente Nyland får Oljedirektoratet (OD) en geolog på toppen. Hun har i en årrekke hatt ansvaret for uoppdagede ressurser, utforsking av nye områder, nye aktører på norsk sokkel og arbeidet med tildelingsrunder.

Nå har hun overtatt posisjonen som fungerende oljedirektør. Som nyutdannet geolog fra Universitet i Oslo i 1984 gikk Bente Nyland til Statoil. Der arbeidet hun med leting i fem år. I 1989 begynte hun i OD. Allerede i 1993 fikk Nyland sin første lederstilling i direktoratet. Da OD gjennomgikk en omfattende organisasjonsendring i 2001, ble hun en av fire toppledere i organisasjonen. I 2004 ble OD delt i to: Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. Nyland fortsatte  i Gunnar Berges ledergruppe på åtte personer i OD.

Populær avløser
Nyland er et kjent ansikt innenfor letemiljøene i petroleumsnæringen, både her til lands og internasjonalt. For tiden sitter hun blant annet i det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget for Nordområdene.

Nyheten om at Bente Nyland er konstituert som sjef i OD, ble godt mottatt av de ansatte. Nyland selv går til oppgaven med stort engasjement.

- OD er en organisasjon med dyktige medarbeidere og viktige samfunnsoppgaver. Arbeidet fortsetter som før. I OD arbeider vi fortløpende med å tilpasse oss endringer i næringen. Ettersom vi har en fleksibel og lagbasert organisasjon, er vi vant med å takle endringer – selv om det er 10 år siden sist vi skiftet toppleder, sier hun.

Overraskende avgang
- Gunnar Berges avgang kom overraskende på oss alle – meg selv inkludert. Jeg kom på jobb for å diskutere aktuelle problemstillinger med Gunnar Berge tirsdag morgen, og i løpet av et par timer var jeg konstituert i hans stilling. Nyland understreker at det er mye som må gjøres og mange brikker som skal på plass når Berge går ut dørene.

- Blant annet skal ledelsen suppleres som følge av endringen, sier Nyland. 

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.


 

Oppdatert: 04.09.2009