Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Høring – endringer i forskrifte på ressursforvaltningsområdet i petroleumsvirksomheten

28.06.2007 Oljedirektoratet foreslår enkelte endringer i forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften)

Oljedirektoratet foreslår enkelte endringer i forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften)

Under finnes lenker til høringsdokumentet som beskriver de foreslåtte endringene i forskriften. Alle forslag til endringer er begrunnet i dokumentene.

De foreslåtte endringene vurderes ikke å innebære vesentlige negative økonomiske eller administrative konsekvenser.

Høringsfrist:
Eventuelle kommentarer til høringen sendes Oljedirektoratet innen 1.10.2007, gjerne elektronisk til e-postadresse: postboks@npd.no.

Det tas sikte på at eventuelle endringer og rettelser trer i kraft 1.1.2008.

 

Oppdatert: 04.09.2009