Haga åpnet seminar om utfordringer på felt i drift

02.11.2007 Olje- og energiminister Åslaug Haga åpnet torsdag 1. november industriseminaret ”Utfordringer på felt i produksjon” i Oslo.

Økte kostnader, forsinkede brønner, mindre injeksjon og lavere produksjon enn Åslaug Hagaforventet er sentrale utfordringer på norsk kontinentalsokkel. Samtidig står målet om å øke oljeproduksjonen med 800 millioner standard kubikkmeter fra 2005 til 2015 fast.

- Det viktigste jeg kan gjøre er å bidra til forvaltning av ressursene i et langsiktig perspektiv og gå skrittvis fram. Det er gjort formidable framskritt. På Ekofiskfeltet er utvinningsgraden økt fra 17 til 50 prosent, sa olje- og energiminister Åslaug Haga i sin innledning.

- Det viser mye av den flotte utviklingen, men samtidig ligger en stor del av ressursene igjen. Vi som myndigheter er opptatt av å øke ressursutnyttelsen og få ut den siste kommersielle dråpen. I de modne områdene er det to hovedfokus: Vi skal få mest mulig olje og gass ut av feltene og vi skal opprettholde et stabilt nivå på letingen, sa Haga.

Prestasjonsindikatoranalyse for felt (PIAF) er en metode utviklet av Oljedirektoratet. Den skal hjelpe til å måle og sammenligne hvordan feltene på norsk kontinentalsokkel produserer. Det er også en metode som identifiserer felt med utfordringer slik at nødvendige tiltak kan igangsettes.

- PIAF er en metode som gjør at vi kan vi måle og sammenligne dere på hvor gode dere er. Det er et nyttig utgangspunkt for dialogen med dere, sa Haga og minnet om at myndighetene gjennom invitasjonen til nominasjon for 20. konsesjonsrunde nå legger til rette for å øke letenivået på norsk kontinentalsokkel.

 


Presentasjoner:

Tom Andersen, Oljedirektoratet: PresentasjonsIndikatorAnalyse for Felt.pdf

Eivind Magnus, Econ: Utfordringer for felt i produksjon.pdf

Morten Mauritzen, ExxonMobil: Boreeffektivitet.pdf
Kontakt i OD:
Johannes Kjøde, tlf. 51 87 65 85

 

Oppdatert: 11.12.2009