Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Avhengig av arbeidskraft utenfra

20.12.2007 Olje- og gassindustrien i Norge hadde ikke klart seg uten arbeidsinnvandring, mener Knut Aaneland i Norsk Industri.

Investeringsnivået i olje- og gassvirksomheten er på et rekordhøyt nivå for tiden: For 2007 er det estimert investeringer for 117 milliarder kroner til olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Neste år forventes investeringer for 119 milliarder kroner.

- Situasjonen er ekstrem. Det fører til store utfordringer for leverandørindustrien. For industrien er det bedre at aktiviteten er jevn enn at vi får så store topper som nå, sier Knut Aaneland, bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri.

- De store variasjonene skaper problemer i arbeidsmarkedet. Folk må hentes inn i oppgangstider. Men store forskjeller mellom topp og bunn kan skape problemer for rekrutteringen. I årene framover trenger olje- og gassindustrien mange ingeniører og operatører. Det er derfor avgjørende å opprettholde tilliten til bransjen, sier han.

Slik situasjonen er nå mener han at industrien aldri ville klart seg uten arbeidsinnvandring.

- Norsk Industri har regnet ut at det i alle fall er 100.000 utenlandske arbeidere i Norge. Eksakt tall for olje- og gassvirksomheten har jeg ikke, men det er et høyt tall. Uten arbeidsinnvandring hadde vi hatt en lønns- og priseksplosjon i Norge. Vi hadde heller ikke greid å løse alle oppgavene våre, sier Aaneland.

Oppdatert: 04.09.2009