Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kjør debatt!

17.12.2007 Det er altfor lite offentlig debatt om petroleumsnæringen, mener Åslaug Haga. I løpet av sine tre måneder som statsråd har hun gjort sitt beste for å blåse liv i engasjementet.

Tekst: Eldbjørg Vaage Melberg, Foto: Jan Inge Haga

Åslaug Haga- Det er helt eventyrlig hva denne sektoren bidrar til for landet. Den legger fundamentet for velferden vår – likevel diskuterer vi den lite. Oljevirksomheten ser helt annerledes ut fra Stavanger enn den gjør fra Ås i Akershus, der jeg bor, sier hun og legger til at mange later til å tro at dette med oljeproduksjon er svært enkelt. Oljen flommer ut av en kran i Nordsjøen, og pengene strømmer inn.

Haga mener at mangelen på diskusjon fører til mangel på kunnskap. Det er liten innsikt i hvor avansert og miljømessig god næringen er. Når kunnskapen er liten, blir næringen mindre robust når den utfordres.

Verden trenger energi
- Nå utfordres næringen kraftig av klimadebatten. Verden trenger energi, og energibehovet bare øker. Mangelen på debatt her til lands har ført til at mange ikke forstår dette. Vi ser ingen mulighet til å utvikle alternativ og fornybar energi så raskt at de fattigste landene skal kunne oppnå den økonomiske framgangen vi ønsker at de skal ha. Vi må produsere olje og gass så miljøforsvarlig som mulig, sier statsråd Haga og utdyper:

- Vi skal jobbe med alt vi har av ressurser, kompetanse og penger for å utvikle fornybar energi, men i mange tiår framover kommer verden til å være avhengig av olje og gass. Når vi hører på miljøorganisasjonene, kan vi nærmest få inntrykk av at det beste for kloden er å stenge ned hele den norske petroleumsvirksomheten. Litt for mange sier at vi nå må skru igjen kranene. Det er en absurd problemstilling som må tas på alvor, sier Haga.

Hun påpeker at konsekvensen av en slik utvikling vil være at vi forteller store deler av verden at de ikke får lov til å utvikle seg. Vi i Vesten trekker opp stigen etter oss – og sier til flere milliarder mennesker at det er synd de er så seint ute med sin utvikling. Nå tåler ikke klimaet at dere får oppleve velstandsutvikling slik vi har gjort!

Aktiviteten må opprettholdes
- Jeg må si at jeg er positivt overrasket over hvor engasjert petroleumsnæringen er i miljødebatten. Næringen er svært miljøbevisst, og det er viktig at den klarer å kommunisere dette. Det gjøres mye for å utvikle miljøkompetanse og -teknologi. Norsk oljeindustri ligger i verdenseliten. Det skal den fortsette å gjøre – det forventer det norske folk, sier hun.

I tillegg til å møte klimadebatten, er den største utfordringen på norsk sokkel å opprettholde aktivitetsnivået.

- Næringen må bruke kompetanse og teknologi for å produsere mest mulig fra de feltene som er i drift. Det er også viktig å erkjenne at det må legges til rette for leting i nye områder. Skal vi få det til, er det avgjørende at det brede lag av befolkningen forstår at dette er klokt og riktig, sier hun.

Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten forutsetter økt kunnskap om disse områdene. OD har fått i oppdrag å samle inn seismiske data med tanke på mulige olje- og gassforekomster i Nordland VII og Troms II, det vil si utenfor Lofoten og Vesterålen. I tillegg har forskningsprogrammet Seapop til hensikt å øke kunnskapen om sjøfugl, mens programmet Mareano skal kartlegge hav- bunnen.

- Det er bevilget penger til kartleggingen over statsbudsjettet. Kunnskapen som hentes inn, vil danne et viktig grunnlag for den gjennomgangen vi skal ha av planen i 2010. Regjeringen mener at det i forvaltningsplanen er en fornuftig balanse mellom miljø og petroleumsvirksomhet.

Regjeringens månelanding
CO2-rensing på Mongstad er lansert som regjeringens måne- landingsprosjekt. Men olje- og energiministeren er urolig for tidsrammen. For å holde timeplanen for det første trinnet på Mongstad, er det nødvendig med investeringsbeslutninger første kvartal 2008. Det statlige engasjementet for CO2-rensing på Mongstad volder imidlertid hodebry i Efta-landenes kontrollorgan ESA.

- Vår utfordring er at vi ligger i forkant av EU med å konkretisere prosjektet. Engasjementet i EU for CO2-fangst og -lagring er stort. Energikommisæren ønsker at Norge skal gjennomføre et prosjekt tidlig, men det er utfordringer i forhold til gjeldende regelverk, medgir hun.

- Det er sjelden at en senterpartist uttrykker sympati for ESA, men jeg forstår at dette er krevende. Det er lovendringer på trappene i EU, men disse kommer neppe tidsnok for de beslutningene som må fattes om Mongstad. Jeg håper imidlertid at ESA vil ta høyde for at det er svært stor interesse for å få dette på plass, og at ESA får ryggdekning til å utøve et skjønn til fordel for det som blir en sannsynlig politisk utvikling i EU, sier hun.

Norsk oljeindustri ute
Haga er ikke bekymret over at norsk olje- og gassindustri opererer i land med en annen menneskerettslig standard enn ønskelig.

- Det er et faktum at oljen og gassen for en stor del befinner seg i land som ikke preges av demokratiske tradisjoner. Men jeg har ingen tro på isolasjon og boikott som politisk virkemiddel. Bortsett fra i Sør-Afrika, er det ingen gode eksempler på at dette har fungert. Derimot er det mange eksempler på at involvering og engasjement gir resultater, sier Haga.

- Derfor tror jeg at deltakelse fra norske selskap i en rekke av disse landene er positivt, fordi de tar med seg sine høye etiske verdier og holdninger ut. Jeg tror at disse verdiene kan være et viktig konkurransefortrinn i årene framover.

Engasjert statsråd
At en travel partileder skulle velge seg Olje- og energidepartementet, kom overraskende på mange. Men det var et naturlig valg:

- Da Odd Roger Enoksen bestemte seg for å dra hjem, vurderte vi i Senterpartiet hvordan vi skulle fordele statsrådplassene. Vi kom til at partilederen skulle ha Olje- og energidepartementet fordi vi ønsket et naturlig utgangspunkt for å kunne ta kraftigere tak i miljø- og klimautfordringene. Dessuten hadde jeg lyst! Jeg er interessert, og det er artig å jobbe med et felt som også har internasjonalt tilsnitt, sier Haga og utdyper:

- Den spennende utfordringen i jobben er å balansere vårt ønske og ambisjon om å være en stor energieksportør samtidig som vi skal være foregangsland innenfor miljøpolitikk. Dessuten er både jeg og Senterpartiet opptatt av balansen mellom næringsutvikling og miljøutfordringen.

Olje- og energiminister Åslaug Haga har et hektisk program med reisevirksomhet og møter. Hun trakk fullt hus da hun besøkte Oljedirektoratet i Stavanger seint i høst.

Oppdatert: 04.09.2009