Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kongelig resolusjon om endringer i petroleumsforskriften ble vedtatt i statsråd fredag 22. desember.

03.01.2007 Endringene innebærer at det skal betales et gebyr på kr 60 000 per undersøkelsestillatelse per kalenderår, og kr 100 000 per søknad om utvinningstillatelse.

Videre skal det betales et gebyr på kr 30 000 per seismisk undersøkelse, både når den foretas innenfor en undersøkelsestillatelse, og når den foretas innenfor en utvinningstillatelse.

22desember.doc

 

Oppdatert: 04.09.2009