Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kontrollerer måling av olje

07.05.2007 All petroleum som produseres og eksporteres fra norsk sokkel måles i forbindelse med kjøp, salg og beregning av skatter og avgifter. Oljedirektoratet fører tilsyn med målingene. I sommer skal nøyaktigheten av analyser av vanninnhold i olje kontrolleres.

Analyser av vanninnhold i petroleumsprøver er med å danne grunnlaget for beregning av skatter, avgifter og inntekter til staten fra petroleumssektoren.

I sommer skal kvaliteten på arbeidet i 49 laboratorier (fiskale målestasjoner på landanlegg og offshoreinstallasjoner) i åtte oljeselskaper undersøkes. Denne kontrollen foretas cirka annethvert år og gjøres i år for femte gang. Oljedirektorartet er initiativtaker til undersøkelsen og skal også følge opp resultatet. Justervesenet står for den praktiske gjennomføringen.

 - Det er svært viktig at disse målingene er nøyaktige. Selv små avvik får store konsekvenser fordi det dreier seg om svært store mengder petroleum, sier Anne-Minne Torkildsen, prosjektleder i Oljedirektoratet.

I 2006 var den samlede eksporten av petroleum fra norsk sokkel drøyt 249 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Skatt, avgifter og direkte eierskap sikrer staten en stor del av disse verdiene.

- Det betyr at et avvik på eksempelvis et halvt prosentpoeng utgjør enorme verdier, sier Torkildsen.

Laborantene, som utfører de daglige analysene av vanninnholdet i oljen, skal utføre samme analyse på tre til fem tilsendte testflasker som de ikke kjenner vanninnholdet i. Prøvene sendes ut i juni og skal innrapporteres i august.

- Resultatet vil gi en god indikasjon på om det daglige arbeidet gjøres godt nok. Prøvesvarene skal sendes til Justervesenet som sammenligner resultatene mot en referanseverdi. Dersom kvaliteten ikke er tilfredsstillende, blir disse fulgt opp av Oljedirektoratet, sier Torkildsen.

Selskapene får tilbakemelding på resultatene som anonymt offentliggjøres i rapportform. Arbeidet skal være ferdig i løpet av året.

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009