Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Leteaktiviteten har tatt seg opp i 2007

07.12.2007 Ved utgangen av november var det påbegynt 31 letebrønner på norsk sokkel. Til sammenligning ble det i hele 2006 påbegynt 26 letebrønner. Økningen forklares med bedre tilgang på leterigger.

Av de 31 påbegynte letebrønnene i år er 20 undersøkelsesbrønner og 11 avgrensningsbrønner. Det er gjort 12 nye funn, 1 i Barentshavet, 3 i Norskehavet og 8 i Nordsjøen. Funnene i Nordsjøen er alle i Sleipnerområdet bortsett fra funnet 35/11-15 S som er lokalisert like sør for Framfeltet i nordlige del av Nordsjøen.

Leteaktiviteten har tatt seg opp i det siste. For tiden er 7 letebrønner under boring (1 i Barentshavet, 1 i Norskehavet og 5 i Nordsjøen).

OD forventer at den høye leteaktiviteten fortsetter framover. Dette skyldes i hovedsak at tilgangen på rigger til norsk sokkel er i ferd med å bli bedre.

På kort sikt er det ikke ledig riggkapasitet. De fleste riggene på norsk sokkel er under kontrakt ut 2009, men bygging av nye rigger vil gjøre riggtilgangen atskillig bedre enn den har vært den siste tiden.

Åtte nybygg er kontraktfestet for boring på norsk sokkel. De første kommer etter planen våren 2008. I tillegg kommer en oppjekkbar rigg fra Storbritannia. Med ett unntak vil riggene som kommer til norsk sokkel fra 2008 og utover operere under langsiktige kontrakter. Ut over dette kan det komme flere nye rigger som følge av nye kontraktstildelinger.

Aktørene har klart å etablere samarbeidsavtaler på tvers av utvinningstillatelsene (rig-pool-ordninger) som har gjort det mulig å sikre langsiktige kontrakter. De nye selskapene på sokkelen har også tatt ansvar for å få inn flere rigger ved at de har gått sammen og bygd opp en portefølje av brønner som skal bores, slik at de har tilstrekkelig aktivitet til å sikre seg en rigg.

Figuren viser kontraktstatus for rigger på norsk sokkel.

Last ned figuren i PDF-format.


Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009