Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Lisens til å vurdere

17.12.2007 Forventningene er store før den nært forestående konklusjonen for TFO 2007. For OD er det tre ting som avgjør tildeling blant de rekordmange søkerne: Kvalitet, kvalitet og kvalitet.

Tekst: Bjørn Rasen, Foto: Emile Ashley

 

Det er mange blokker å fordele i TFO 2007. Resultatet blir gjort kjent på nyåret. 

Det er mange blokker å fordele i TFO 2007. Resultatet blir gjort kjent på nyåret.

Interessen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2007 (TFO 2007) er rekordstor, og stadig nye aktører søker leteareal. I år kom det inn søknader fra 46 selskaper. Selv om arealet i utvinningstillatelsene er relativt små, legges det ned et stort arbeid i vurderingen av aktuelle områder og hvem som skal tildeles hva.

Koordinator for TFO 2007, Abryl Ramirez, involverer et 30-talls kolleger fra ulike geofaglige miljø i arbeidet med å vurdere søknader:

- Selskapene har tiden fra februar til september til å lage søknaden sin. Vi må vurdere alt som er kommet inn i perioden fra 28. september og ut året. Dette arbeidet har førsteprioritet for alle de som er involvert i denne hektiske perioden. Vi vet jo at dette betyr mye for selskapene, sier hun.

Alle søknader behandles fortrolig, og søknadene er ikke å finne på den enkeltes pult. Ei heller er de tema for diskusjon i kantinen under lunsjen.

Ifølge Ramirez skal det ikke være lettvint å få areal på norsk sokkel, selv om en TFO-runde krever mindre dokumentasjon enn en vanlig konsesjonsrunde:

- Dette er og må være en ressurskrevende prosess. Derfor er kvalitet alfa og omega.

En søknad forutsetter at selskapet har finansielle muskler, god forståelse av geologien og erfaring fra norsk sokkel eller lignende forhold. I årets søknadsbunke finner vi sju nye søkere: Bayerngas, Concedo, Dana Petroleum, Exel Expro, Skagen 44, Skeie Energy og Sagex Petroleum. Noen av de store selskapene er fraværende, som BP og Chevron.

Realisme vinner fram
OD bruker sin store database og foretar helhetsvurderinger. Det betyr ikke at søkere som tilbyr de største seismikk- og boreprogrammene nødvendigvis vinner fram. Arbeidsprogrammet bør virke fornuftig i forhold til problemstillingene i det aktuelle området.

OD forholder seg til det som er dokumentert i søknaden og vurderer den tekniske kvaliteten. Hver søknad blir lest av minst to personer. Etterpå kommer representanter fra Olje- og energidepartementet (OED) og OD sammen for å konkludere, og deretter er det OED som tildeler utvinningstillatelsene.

Når innstillingene er klare, innkaller OED hvert enkelt selskap til et siste forhandlingsmøte. OD deltar også på disse møtene. Myndighetene må blant annet forsikre seg om at vilkårene oppfylles i forhold til miljø og fiskerier. I Barentshavet skal alle hensyn til den helhetlige forvaltningsplanen være på plass.

TFO 2007-koordinatoren forteller om en omfattende innsats også før søknadene kommer inn. OD vurderer potensialet i de utlyste områdene basert på tilgjengelige data om prospekter, funn, letemodeller og økonomi. Denne vurderingen sendes til OED samtidig som søknadsfristen går ut.

- Søknadene viser at det kan være ulikt syn imellom og mellom OD og selskapene.

- Dette er spennende, sier Ramirez og peker på at all informasjon om sokkelen bare blir viktigere etter hvert som sokkelen modnes.

Fortsatt attraktiv
Direktør Sissel Eriksen i OD ser positivt på de mange nye aktørene som søker og tar dette som en bekreftelse på at norsk sokkel fortsatt er attraktiv.

- Flere aktører betyr flere ideer, og dette fremmer konkurransen, sier Eriksen. Produksjonskurven for norsk sokkel peker stabilt nedover. De store utbyggingsprosjektene står ikke i kø etter utbyggingen av Snøhvit og Ormen Lange. OD har etterlyst sterkere innsats for å øke utvinningen, utvikle ny teknologi, kutte kostnader og andre tiltak. Forutsigbar tilgang til nytt leteareal gjennom TFO er også et viktig tiltak, mener Eriksen.

- For å finne mer ressurser og opprettholde produksjonen, må vi lete. I TFO-områdene har vi dessuten tidskritisk infrastruktur. Derfor maner vi til økt leteinnsats, sier hun.

TFO siden 2003
I 2003 avløste TFO de tidligere Nordsjøtil­delingene. Hver utvinningstillatelse har et arbeidsprogram som selskapene forplikter seg til å oppfylle. I 2006 omfattet arbeidsprogrammet blant annet boring av 11 letebrønner. Totalt ble det tildelt 58 nye utvinningstillatelser i 2006. Det er et relativt høyt tall i lys av at det er nær 450 utvinningstillatelser totalt på norsk sokkel.

I årets runde er det lagt ut områder i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet.

Od-ansatte

Over 30 personer i OD var med på å lese gjennom den store søkerbunken til TFO 2007. Koordinator Abryl Ramirez sitter midt i den gule F-en. Med seg har hun, bakerst fra venstre: Anne Helene Madland, Wenche Tjelta Johansen, Stig Pedersen, Elisabeth Sværen, Morten Sand og Bernt Egeland. Foran fra venstre: Kjetil Kaada, Nils Rune Sandstå, Anne Jørpeland og Ine T. Gjeldvik.

 

Oppdatert: 04.09.2009