Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ny studie om kraft fra land

09.07.2007 Oljedirektoratet skal lede arbeidet med å utrede muligheten for å forsyne petroleumsanlegg på sokkelen med kraft fra land.

Olje- og energidepartementet har bedt Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens forurensningstilsyn om å samarbeide om en oppdatert analyse av spørsmålet om kraft fra land til petroleumsvirksomheten.

Spørsmålet om tilknytning av eksisterende og nye petroleumsanlegg på sokkelen til kraftforsyningen fra land skal vurderes opp mot muligheter, kostnader og miljøvirkninger. Vurderinger av tekniske forhold ved petroleumsanleggene, virkninger for kraftbalanse og –system regionalt og nasjonalt samt HMS-relaterte forhold skal inngå.

Forskningsmiljøer, industri og relevante frivillige organisasjoner vil få anledning til å komme med innspill underveis i arbeidet.

Arbeidet, som ledes av Oljedirektoratet, skal være ferdig innen utgangen av 2007. Den nye utredningen vil være en oppdatering av arbeidet som ble gjort av Oljedirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat i 2002.

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009