Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ny studie om trykkutvikling rundt Troll

13.09.2007 En studie initiert av Oljedirektoratet (OD) viser at produksjon på Trollfeltet har konsekvenser for områdene rundt feltet.

OD ba i fjor operatørene om å gjennomføre en studie for å belyse hvilke konsekvenser utvinning av olje og gass på Troll har for omkringliggende felt, funn og prospekter. Rettighetshaverne ser på mulighetene for å øke gassuttaket. Dersom gassuttaket skjer for raskt i forhold til oljeproduksjonen, vil trykkfall få konsekvenser for utvinning av olje på feltet og olje og gass i nærliggende områder. 

Hydro og Statoil har nå utført en felles studie som viser hvilke effekter produksjonen har for trykkutviklingen i området. Studien er hovedsakelig basert på en grov regional reservoarsimuleringsmodell. 

Resultatet viser at produksjon på Troll har stor effekt på trykkutvikling i området fra Gjøa i nordøst til Brage i sørvest (Sognefjorddeltaet). Effekten er størst nær Troll.

Trykkvedlikehold på Troll i form av vann og/eller gassinjeksjon viser i studien en positiv effekt også på områdene rundt.

Trykknedgangen har vært målbar helt siden produksjonen startet på Troll, men den største nedgangen vil skje fra nå og framover. Produksjonen av forekomstene i området er derfor tidskritisk, og leteaktiviteten i området må økes.

OD mener at de betydelige ressursene på Trollfeltet må forvaltes slik at de kommer samfunnet best mulig til gode. Troll inneholder om lag 10 prosent av all olje og gass på norsk sokkel. Det er beregnet at halvparten (900 millioner standard kubikkmeter) av oljeproduksjonen de neste 20 årene vil komme fra ti felt. Troll er ett av dem.

Derfor er det viktig at næringen forholder seg til informasjonen i Statoil og Hydros studie, slik at tilstrekkelige ressurser settes inn for å påvise og utvinne ressursene i området.

Dette vil være avgjørende for å nå målet om å utvikle nye fem milliarder fat reserver innen 2015.

Regional studie av troll vannsone

Kart over Troll-området

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 11.12.2009