Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

OD-ansatt valgt inn i Kontinentalsokkelkommisjonen i New York

20.06.2007 Seniorgeolog Harald Brekke i Oljedirektoratet er gjenvalgt til Kommisjonen for avgrensning av kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil.

Valget fant sted i FNs hovedkvarter i New York 14. juni. Brekke ble valgt inn i første valgrunde og fikk flest stemmer i sin gruppe. Han var fellesnordisk kandidat. Kommisjonen har 21 medlemmer og er svært viktig for å få endelig fastlagt grensene for kyststatenes kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre sier i en kommentar at det er gledelig at Norges kandidat ble gjenvalgt til Kontinentalsokkelkommisjonen i New York.

- Jeg ser dette som en anerkjennelse for Brekkes innsats i Kommisjonen i tidligere perioder, og som en anerkjennelse av Norges rolle i havrettslige sammenhenger, sier han.

Kontinentalsokkelkommisjonen er etablert under Havrettskonvensjonen for å gi anbefalinger om yttergrensen for kyststaters kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil, må yttergrensen dokumenteres overfor Sokkelkommisjonen. Basert på konvensjonens vitenskapelige kriterier, skal Kommisjonen så gi anbefalinger om hvor sokkelens yttergrense skal gå. Grenser fastsatt på grunnlag av anbefalinger fra Kommisjonen blir endelige.

- Resultatet av valget er gledelig og er også en anerkjennelse av dyktige medarbeideres arbeid i Oljedirektoratet. Det er vi svært stolte av, sier Bente Nyland, direktør i Oljedirektoratet.

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 63 38.

 

Oppdatert: 04.09.2009