Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

OD får positiv omtale i Norad-rapport

05.06.2007 En omfattende evaluering av norsk oljebistand gir Oljedirektoratet (OD) velvillig omtale. Rapporten gir også råd om forbedringer.

Hensikten med programmet Olje for utvikling (OfU) er å bruke norsk kompetanse til å hjelpe petroleumsland med å finne løsninger som gir god ressursforvaltning og demokratisk styresett – slik at forekomstene kommer hele befolkningen til gode.

Selve prosjektet OfU ble startet i 2005, men Norge har i en årrekke arbeidet med petroleumsrettet bistandsarbeid. Her har OD vært sentral. Dette arbeidet er nylig evaluert av den danske Energistyrelsen og konsulentselskapet Copenhagen DC, på oppdrag fra Norad som leder OfU.

- Hensikten med rapporten er å trekke lærdom i forhold til nye prosjekter. Prosjekter i fire land er studert, nemlig Øst-Timor, Mosambik, Angola og Bangladesh, sier Øystein Kristiansen som koordinerer OfU i OD. 

I sammendraget til rapporten ”Evaluation of the Norwegian Petroleum-Related Assistance” heter det:

”Evalueringen konkluderer at den norske petroleumsrettede assistansen har gjort riktig bruk av kunnskapen i den norske petroleumssektoren. Dette har medført at støtten til alle de fire landene har vært vellykket når det gjelder å bygge opp petroteknisk kapasitet.” Ifølge rapporten har det vært mindre fokus på andre relevante temaer, for eksempel nedstrømsaktivitet, finansforvaltning, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og spesielt ytre miljø.

- Vi har lykkes best i de landene der vi har kommet inn på et tidlig stadium, det vil si før petroleumslovverk er på plass og maktstrukturer har etablert seg. Dette har i stor grad skjedd på Øst-Timor og i Mosambik. I disse landene har bistandsarbeidet vært langsiktig, fleksibelt og hatt et tungt faglig innhold, sier Kristiansen.

Han påpeker at det er viktig å sikre at prosjektene har full støtte på høyt politisk nivå i mottakslandene og å styrke regionale tiltak. OfU vil kreve god koordinering med andre parallelle prosjekter og mot tiltak iverksatt av andre bistandsorganisasjoner. I prosjektarbeidet blir det også nødvendig å arbeide mer med støtte til organisasjonsutviklingsprosesser og opplæring på alle nivåer.

Framover skal OD fortsette sitt arbeid med å gjennomføre programmer under OfU og samtidig koordinere innsatsen i forhold til prosjekter som Statens forurensningstilsyn og Finansdepartementet vil få ansvar for. Olje- og energidepartementet vil ventelig få et større ansvar i enkelte prosjekter.

OD skal fortsatt ha et nært samarbeid med Petroleumstilsynet og stiftelsen Petrad i dette arbeidet.

Her finner du hele rapporten.

Kontakt i OD:
Johannes Kjøde tlf. 51 87 65 85.

 

Oppdatert: 04.09.2009